ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 308673  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ลงนาม MOU ยกระดับผล ONET

     วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน “การลงนามข้อตกลงในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ (O NET) โดยเชิญผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

     วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) เป็นประธานในพิธีเปิดประชุมเครือข่ายผู้ปกครองนักเรียน มีคณะกรรมการศึกษาสถานศึกษาขั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : วันแม่แห่งชาติ

     วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันแม่แห่งชาติ" โดยมีนายจักรพงษ์ สีเหลือง นายกองค์กรบริหารส่วนตำบลท้องถิ่นตำบลเสม็ดใต้ นายทองหล่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : วันภาษาไทย

     วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "วันภาษาไทย" ซึ่งมีกิจกรรมประกวดเขียนคำบอก คัดลายมือ การ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

     วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : โครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ผู้บริหารโรงเรียน คณะครูและนักเรียนในอำเภอบางคล้า ร่วมต้อนรับ นายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีหล่อเทียนพรรษา

     วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) ได้ทำพิธีหล่อเทียนพรรษา ตามโครงการจัดงานประเพณีหล่อเทียนและแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยมีองค์กรบริหารส่วนตำบลเสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ประชุมใหญ่สมาคมอำเภอบางคล้า

     วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดงานการประชุมใหญ่สามัญ อำเภอบางคล้าประจำปี 2561 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรั้วสดใส ห่างไกลยาเสพติด

     วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมรั้วสดใส ห่างไกลยาเสพติด เพื่อให้นักเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

      วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ พระบาทสมเด็จพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ทำทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม

     วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม "วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู และนักเรียนร่วมกันเดินรณรงค์และจัดกิจกรรม ต้านยาเสพติด เพื่อให้นั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่าย และการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน

     วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู ได้ร่วมกันจัดอบรมนักเรียนในโครงการส่งเสริม และสนับสนุนสถานศึกษาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

     วันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู นักเรียน ร่วมด้วยคณะครูและนักเรียนจากศูนย์เด็กเล็กทุ่งยายชี ร่วมกั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู ผู้ปกครองเครือข่าย และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก เ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36