ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 1 ท่าน ผู้เข้าชม 289022  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส

     วันอังคารที่26ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายปรัชญา ภัทรกำจร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านท่ากลอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : คณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 คุณธงชัย คุณชลธิชา พุ่มบ้านเช่า และคณะได้นำผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนมอบให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จำนวนเงิน 190,566.25 บาท นายมานิตย์ไว สีประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : วันพ่อแห่งชาติ ปรจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันพ่อแห่ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและการอบรมนักบินน้อย สพฐ.

     วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและการ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์

     วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เครือข่ายผู้ปก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การออกกิจกรรม CSR ของบริษัท CPF ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้ต้อนรับคณะออกกิจกรรม CSR ของบริษัท CPF โดยมีกิจกรรมดังต่อไปนี้ - ปรับปรุงระบบไฟฟ้า - ปรับปรุงห้องน้ำพร้อมทาสี - อบรมดับเพลิง พร้อมมอบถั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : อบรมดับเพลิงโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงานของบริษัท CPF ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดอบรม ดับเพลิง ให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก พร้อมทั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : สอบนักธรรมน้อย

     วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มอบหมาย ให้คุณครูณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ ดำเนินการพานักเรียนสอบธรรมศึกษาในกิจกรรมนักธรรมน้อย เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

     วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มอบหมายให้คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การแสดงส่งเสริมและสืบสานประเพณีลอยกระทง

     วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มอบหมายให้คุณครูรังสรรค์ วรรณพิรุณ นำนักเรียนเข้าร่วมการแสดงส่งเสริมและสืบสานประเพณี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ติวนักธรรมน้อย

     วันที่ ๒-๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มอบหมายให้คุณครูณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ ดำเนินการติวนักเรียนในกิจกรรมนักธรรมน้อย เพื่อเตรียมควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์

     วันที่ ๒๔-๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดงานค่ายเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : วันปิยะมหาราช

     วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้มอบหมายให้คุณครูสุพัชตา มันทิกะ และคุณครูณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา แด่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันทักษะทางวิชาการ เขตคุณภาพที่ ๑๖

     วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ เขตคุณภาพที่ ๑๖ ณ โรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกเข้าชมพระเมรุมาศ

     วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นำโดยนายมานิตย์ไว สีประสงค์ คณะครู พร้อมนักเรียนและผู้ปกครองนักเรียนจำนวน 52 คน เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรม......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ 1/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36