ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 11 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 308677  ครั้ง


 วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : สอบนักธรรมน้อย

          วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี มอบหมาย ให้คุณครูณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ ดำเนินการพานักเรียนสอบธรรมศึกษาในกิจกรรมนักธรรมน้อย เพื่อสร้างเสริมให้นักเรียน มีความรู้เรื่องคุณธรรม จริยธรรม และเพื่อทะนุบำรุงศาสนาสืบต่อไป โดยมีคุณครูสุขจิตต์ พิกุลทอง คุณครูปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ เป็นกรรมการคุมสอบ และมีคุณครูเอกชัย พละศักดิ์ คุณครูสุรีฉาย บุญวงค์ คุณครูรังสรรค์ วรรณพิรุณ เป็นผู้ควบคุมนักเรียน ณ โรงเรียนบ้านท่ากลอย อำเภอท่าตะเกียบ

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36