ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
[เข้าสู่ระบบ] [สมัครสมาชิก]
จำนวนผู้ใช้งาน 9 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 308702  ครั้ง


 วันที่ 15-16 มีนาคม 2561
ส่งข่าวโดย: โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : "ค่ายวิชาการบูรณาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต"

          วันที่ ๑๕-๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกและโรงเรียนบ้านวังคูได้จัดกิจกรรม "ค่ายวิชาการบูรณาการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะชีวิต" ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และประสบการณ์ที่สมารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ ขอขอบคุณผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูทุกๆ ท่าน ผู้ปกครองนักเรียนและนักเรียนทุกคนที่ทำให้กิจกรรมครั้งนี้ประสบความสำเร็จไปได้ด้วยดี

[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ปิดหน้าจอนี้ ปิดหน้าจอนี้]
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36