ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 308813  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เพื่อสะท้อนถึงความผูกพันใกล้ชิดระหว่างครูกับศิษย์ ความกตัญญู รู้คุณของสังคมไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

     วันพฤหัสบดีที่ 1 มิถุนายน ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก เข้าร่วมศึกษาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านอ่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ชุมชนร่วมใจ ทำสมุนไพรไล่ยุง

     วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ชุมชนร่วมใจ ทำสมุนไพรไล่ยุง” ณ หมู่บ้านอ่างตะแบก จัดโดย คณะ อสม. บ้านอ่าง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่ากลอยประชุมผู้ปกครอง

     โรงเรียนบ้านท่ากลอย(ทรัพย์กมลประชาสรรค์) ได้จัดประชุมผู้ปกครองเวลา 9.00 - 11.00 น. ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2560 เพื่อแจ้งแนวทาง นโยบายต่างๆในการจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านท่ากลอยให้ผู้ปกครองท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน โดยผู้อำนวยการโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ปี 2559

     วันที่ 28 มีนาคม 2560 ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ โดยมี นายพรชัย ดาวรรณา รอง ผอ. สพป. ฉะเชิงเทรา เขต2 เป็นประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 13 มีนาคม 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดทัศนศึกษา ณ อุทยานหินล้านปีและฟาร์มจระเข้ เมืองพัทยา นำโดย นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : คณะ MEJAXUD GROUP มอบผ้าป่าการศึกษาโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     วันที่ 12 มีนาคม 2560 คณะ MEJAXUD GROUP นำโดย คุณโยธิน การินทร์ เป็นประธานกลุ่มได้มอบผ้าป่าทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก และได้จัดทำ สนามเปตอง และพื้นที่นั่งตามต้นไม้ให้แก่นักเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี ประจำปีการศึกษา2559

     วันที่ ๙ - ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้นำนักเรียนร่วมเข้าค่ายพักแรม ลูกเสือ - เนตรนารีสามัญร่วมกับนักเรียนในเขตคุณภาพที่ ๑๒ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านท่าทองดำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬาเด็กเล็ก จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี นายวินัย กาวนอก นางสาวฉัตรลดา ไวการ ครูผู้ฝึกสอนและนักเรียนชั้นปฐมวัย ได้เข้าร่วมการแข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ปีการศึกษา ๒๕๕๙

     วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถพื้นฐานระดับชาติ NT ประจำปีการศศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ โดยมีคณะกรรมการจากค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : สอบข้อสอบกลาง สพฐ. ปีการศึกษา ๒๕๕๙

      วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้ดำเนินการสอบข้อสอบกลาง สพฐ. ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔-๕ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๒ โดยมีคณะกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : สอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒

      วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้ดำเนินการสอบอ่านออกเขียนได้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ โดยมีคณะกรรมการจากคำสั่งแต่งตั้งของสำนักงานการศึกษาประถมศึกษาฉะเช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การแข่งขันชกมวย ศึกเพชรไพโรจน์ การกุศล ครั้งที่ ๑

     วันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู ได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันชกมวยศึกเพชรไพโรจน์การกุศล ครั้งที่ ๑ จัดโดยนายไพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ผู้อำนวยการโรงเรียน ประธานสนามสอบอ่านออกเขียนได้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน

     นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดแสนภุมราวาส ประธานสนามสอบอ่านออกเขียนได้ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 10/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36