ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 7 ท่าน ผู้เข้าชม 308816  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 มีนาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : ศึกษาดูงานโรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี

     นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนสัตยาไส จ.ลพบุรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : มอบใบประกาศครูแดร์

     ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดพิธีมอบใบประกาศให้แก่นักเรียนที่จบหลักสูตรครูแดร์ จำนวน 50 คน ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : วันมาฆบูชา ๒๕๖๐

      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมกันปฏิบัติศาสนกิจเนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : ผอ.ปาณภัช ยันตะพลา พร้อมคณะครูนักเรียน เวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา

     วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส พร้อมด้วยคณะครูนักเรียน ร่วมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : วันวันมาฆบูชา

      วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ร่วมทำบุญและเวียนเทียนเนื่องวันวันมาฆบูชา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : คณะผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคอาหาร ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่าง ๆ

     วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี และคณะครูร่วมกันต้อนรับคณะผู้มีจิตศรัทธามาร่วมบริจาคอาหาร ทุนการศึกษา และอุปกรณ์การเรียนต่า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายคุณธรรม

      วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรม เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในชีวิตประจำวันให้แก่นักเรียน โดยนิมนต์ พระให้ความรู้ จัดกิจกรรมเสริมส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดพิชิต O-NET

     วันที่ ๑๗-๒๑ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้นำลูกเสือ-เนตรนารีสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ เข้าร่วมโครงการชุมนุมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดพิชิต O-NET โดยมี ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับชั้นก่อนประถมศึกษา ระดับภาค

     วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครอง ร่วมกันรับการประเมินโรงเรียนพระราชทานระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : เข้าร่วมงานวิชาการ "เปิดบ้านราชสาส์น สานต่อพระราชปฏิธาณ

     นางสาวปาณภัช ยันตะพลา ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครูนำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วงาน "เปิดบ้านราชสาส์น สานต่อพระราชปฏิธาณ"......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : จัดซื้อเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัย และนักเรียนยากจน ประพฤติดี

      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดซื้อเสื้อผ้าให้แก่นักเรียนชั้นปฐมวัย พร้อมทั้งเสื้อผ้า รองเท้า แก่นักเรียนยากจน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : จัดตั้งวงดุริยางค์ครั้งแรกของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

     วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดตั้งวงดุริยางค์ครั้งแรกของโรงเรียนวัดทุ่งยายชี โดยมีการมอบชุดดามเมเยอร์ และชุดดุริยางค์ให......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : การแสดง ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๖ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ระดับประถมศึกษา

     วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๐ นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) และคณะครู นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันการแสดง ทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ในงานศิลปหัตถกรรมนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : ปฐมวัยเกมส์

     วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ นักเรียนชั้นอนุบาล ๑และ ๒ ร่วมกิจกรรมกีฬาปฐมวัยเกมส์ โดยมีนายมนตรี บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้และในก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

      วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีนายจารุ เจริญสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาเป็นประธานเปิดกิจกรรมครั้งนี้โด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 11/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36