ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 11 ท่าน ผู้เข้าชม 308819  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โสภา
หัวข้อข่าว : โครงการลิคิโทมิ จิตอาสาพัฒนา

     บ.ลิคิโทมิ เวลโก บางปะกง มาสร้างรั้ว ซ่อมอาคาร เทพื้นทางเดิน ติดพัดลมระบายอากาศมอบทุนการศึกษา 20 ทุนและอื่น ๆ อีกมากมาย ขอบคุณ คุณตู่และเจ๊กเล็กผู้คัดสรรโรงเรียน ขอบคุณรองกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : พิธีราชสดุดี ในวันวชิราวุธ

     โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดพิธีราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันวชิราวุธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียน

     ท่าผอ.มะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรอบรมการเงินและพัสดุโรงเรียน ให้กับครูในเขตคุณภาพ ๑๖และ๑๗ อ.ท่าตะเกียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมถว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : พิธีราชสดุดีวันวชิราวุธ

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2559

     วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมลอยกระทง ประจำปีการศึกษา 2559 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนสอน(ครูตำรวจ D.A.R.E.)

     วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตร นักเรียนชั้น ป. 5-6 โครงการการศึกษาต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียนสอนโดย ร.ต.ท.สายันต์ สิงห์เถื่อน รอง ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ชาวอำเภอท่าตะเกียบร่วมแปลอักษร จุดเทียน ถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

     วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอท่าตะเกียบเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับจังหวัดฉะเชิงเทรา

      เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และคณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : พิธีรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและลงนามถวายความอาลัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ

      วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ตำบลท่าตะเกียบ อำเภอท่าตะเกียบ จั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : พิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ณ วัดทุ่งยายดำ

     วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยมีนายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอท่าตะเกียบเป็นปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

     เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เข้าร่วมศึกษาดูงานโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์ ณ โรงเรียนหนองปลาไหล(ราษฎร์บำรุง)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โครงการยิ้มสวยฟันใส

     เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๙ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี กลุ่มงานอนามัย  นางธนพร  ไทยานุสร  หัวหน้างานอนามัยโครงการยิ้มสวยฟันใส ประจำปีการศึกษา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : แสดงมุทิตาจิตแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙

     ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี แสดงมุทิตาจิตแก่ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๙......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : วิทยากรอบรมโรงเรียนปลอดขยะ

     เมื่อวันที่ 25-26 กันยายน 2559 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เป็นวิยากรอบรมโรงเรียนปลอดขยะ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 6 ณ โรงแรมกัลฟ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 13/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36