ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 13 ท่าน ผู้เข้าชม 308821  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต 16

     เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2559 ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา เขต 16 ณ โรงเรียนบ้านท่าคาน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางพะเนียง
หัวข้อข่าว : ผู้อำนวยการ โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 9 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มอบทุนการศึกษานักเรียน

     27 กันยายน 2559 โรงเรียนบางพะเนียง ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการ โครงการปฏิบัติการจัดระบบน้ำเพื่อการเกษตรกรรมที่ 9 สำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นำโดย ท่านจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การประเมินโรงเรียนพระราชทานระดับก่อนประถมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙

     เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย ดร.พิสิษฐิ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครู......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อนรับทางคณะครอบครัวมาชรงค์ นำโดยคุณแม่สุมนา มาชรงค์ และคุณสุทธิพร ธนะพิงพงค์ ได้มาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน

     วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ยินดีต้อนรับทางคณะครอบครัวมาชรงค์ นำโดยคุณแม่สุมนา มาชรงค์ และคุณสุทธิพร ธนะพิงพงค์ ได้มาเล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3

     เมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ภายนอกห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ณ ซาฟารีเวิลให้แก่ นักเรียนระดับชั้นประถม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งการเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนประจำปีการศึกษา 2559 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6

     เมื่อวันพุธที่ 7 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) นำโดย นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครู จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนประจำปีกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดทุ่งยายชีจัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์

     โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม ถึงวันที่ 10 กันยายน 2559 ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และระดับชั้นประถมศึกษาปีท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โครงการผู้บริหารเยี่ยมเยียนบ้านนักเรียน โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

     เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย ดร.พิสิษฐิ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู เยี่ยมบ้านเด็กชายแสงเทียน สว่างศรี นักเรียนชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดทุ่งยายชีรับการประเมินโครงการโรงเรียนต้นแบบการจัดการเรียนรู้การสหกรณ์

     เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559 โรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย ดร.พิสิษฐิ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา เครือข่ายผู้ปกครอง และคณะครู นำนั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : "โครงการมหกรรมสร้างสุข" โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์

     เมื่อวันศุกร์ที่ 26 ส.ค.59 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ได้รับเกียรติจากสาธารณสุขอำเภอท่าตะเกียบมาใช้สถานที่หอประชุมของโรงเรียนจัด "โครงการมหกรรมสร้างสุข" โดยมี นายธรรมนูญ แจ่มใ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : รางวัลสถานศึกษาดีเด่น ทางวัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน

     วันที่ ๓๐ สิงหาคม 2559 เวลา ๑๐.๐๐ น. นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) เข้ารับโล่รางวัลสถานศึกษาดีเด่นทาง วัฒนธรรมด้านดนตรีไทยและดนตรีพื้นบ้าน ประจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมทัศนศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1-3 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)

      เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) นำโดย นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนและคณะครูรวม 12 ท่าน จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้ภายนอกห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : โครงการนักสืบสายน้ำ

     เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) และคณะครู นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการนักสืบสายน้ำโดยมีวัตถุประสง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : คณะครู และนักเรียน โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษำร์บำรุง) ได้ร่วมจัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้านรำวง และเพลงอีแซวที่มีชาวบ้านสืบสานประเพณีกันมาช้านานเป็นที่ร่ำลือทั่วไป โดยมีกำนันรัฐสภา นพเกตุเป็นผู้ให้การสนับสนุน

     เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม เวลา 10.00 น. โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง) นำโดยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นานยพิทักษ์ เมฆอรุณ และคณะครู ได้นำนักเรียนเผยแพร่การแสดงชาชัก และรำวงย้อนยุค ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เสาร์ที่ 27 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : แวนซี๊ดปันน้ำใจให้น้องปีที่ ๒

      วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู ผู้ปกครอง นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ยินดีต้อนรับทางคณะแวนซี๊ด และผู้มีจิตศรัทธาในการพัฒนาการศึกษาแด่นักเรียนที่ขาดแคลน ได้จัดทำโครงการ ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36