ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 8 ท่าน ผู้เข้าชม 289049  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้

     วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น โโยมี ผู้ใหญ่บรรเลง สุจริต เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านรองสิทธิชัย เวศสุวรรณ (รองผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

     วันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายมนตรี บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

     วันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดโดยศูนย์พัฒนาภาษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : กีฬาปฐมวัยเกมส์

     วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดกิจกรรมกีฬาปฐมวัยเกมส์ โดยในงานมีการกิจกรรมของเด็กนัเรียนชั้นอนุบาลมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : อวยพรปีใหม่ สพฐ.

     วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) มอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง , นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : สอบการอ่าน

     วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) มีการทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

     วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ โดยมีนายจารุ เจริญสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าเกวียน ,นายนิกร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559

     โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าของสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 นำทีมโดยนายตั้ง อสิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเฉลิมฉลอง"การก้าวสู้ประชาคมอาเซียน"

     โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง"การก้าวสู้ประชาคมอาเซียน" ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์และคณะครูแต่งกายชุดประจำชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นายมานิตย์ สุขโยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี ได้มอบหมายให้ นายทวี ทบธรรม ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านมาบนาดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านมาบนาดี ได้รับคัดเลือกห้างโรบินโครงการ โรบินสันสานฝันให้น้อง 88 ฝัน 88 โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 คุณประไพ กาญจนสิทธิ์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการ โรบินสันสานฝันให้น้อง 88 ฝัน 88 โรงเรียน กา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : ประชุมการขับเคลื่อน O-Net ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2559 นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ได้ให้เกียรติเป็นประธานการประชุมการขับเคลื่อน O-Net ปีการศึกษา 2558 ณ ห้อง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 19 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ (อำเภอพนมสารคาม)

      วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ผู้อำนวยการโรงเรียนรองผู้อำนวยการและคณะครูร่วมกิจกรรมวันครู (อำเภอพนมสารคาม) ณ หอประชุมโรงเรียนพนมสารคาม“พนมอดุลวิทยา”......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส

     โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้นในวันศุกร์ที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดยมีผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์ เป็นประธานในพิธี การจัดกิจกรรมในครั้งนี้หัวห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 13 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดคลองเขื่อน
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดคลองเขื่อน(มงคลบุตรประชาสรรค์)ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

     ท่านผอ.สุภานัน เสน่หา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดคลองเขื่อน พร้อมคณะครู ผู้ปกครอง นักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมวันเด็ก อบต. คลองเขื่อน เมื่อวันเสาร์ ที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ณ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 14/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36