ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 308823  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการ “นิเทศแนวใหม่ใส่ใจผลสัมฤทธิ์”

     วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกยินดีต้อนรับทางคณะกรรมการการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา โครงการ “นิเทศแนวใหม่ใส่ใจผลสัมฤทธิ์” นำโดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : มหกรรมการแสดงดนตรีนาฎศิลป์ไทยนักเรียน เทิดพระเกียรติสมเด็กจพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 18.00 น. โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) นำโดยนางสาวปาณภัช ยันตะพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคุณครูบุญเรือน บุญคุ้มเกล้า นำนักเรียนเข้าร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน

     โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ขับเคลื่อนการจัดการเรียน การสอนทักษะอาชีพในโรงเรียน การศึกษาภาคบังคับ โดยการประสาน ของบประมาณตามโครงการยกระดับศักยภาพหมู่บ้าน เพื่อขับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 13 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559

     วันที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2559คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและชุมชนบ้านอ่างตะแบก ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ

     วันที่ 5 สิงหาคม 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนออกไปใช้สิทธิลงประชามติ ร่างรัฐธรรมนูญ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : โครงการรักการอ่าน ประจำปี 2559 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ

     โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ร่วมกับกองการศึกษาเทศบาลตำบลหัวสำโรง จัดกิจกรรมโครงการรักการอ่าน ประจำปี 2559 เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปีข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิกรรมวันภาษาไทย

     วันที่ ๒๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จัดกิจกรรมวันภาษาไทย เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ ขอขอบคุณ คุณครูทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมสำเร็......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : เดินรณรงค์ลงประชามติ

     วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก เดินรณรงค์เชิญชวนผู้ปกครองทุกท่าน ในวันอาทิตย์ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ลงประชามติ ณ หน่วยเลือกตั้งที่ ๑ หมู่ ๑ โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าพรรษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙

     วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๒.๓๐ น. คณะครู นักเรียน คณะกรรมการสถานศึกษาฯ ผู้นำชุมชน ผู้ปกครอง บ้านอ่างตะแบกร่วมกันจัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี ๒๕๕๙ ณ วัดอ่างตะแบก ขอขอบพระค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมโพฺธิสัตว์น้อย ขอพ่อแม่เลิกเหล้า

     วันที่ ๑๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครูนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก เดินรณรงค์เชิญชวนผู้ปกครองเข้าร่วมกิจกรรมงดเหล้าเข้าพรรษา เนื่องในโครงการโพธิสัตว์น้อย "ลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์การใช้สิทธิ์ออกเสียงประชามติ โรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.00 น. นายรุจน์ ไชยฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน (พัฒนาการภาคตะวันออก) พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ แจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การประเมินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน

     วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 เวลา ๑๐.๐๐ น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ต้อนรับคณะกรรมการประเมินกิจกรรมคุ้มครองผู้บริโภคในโรงเรียน ของโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ (โรงเรียน อย.น้อย) ขอขอพระคุ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : พิธีแห่เทียนเข้าพรรษาโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์

     มื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้จัดกิจกรรม แห่เทียนเข้าพรรษาเพื่อถวายแด่วัดต่างๆในชุมชนนำโดยนายสมชายชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียน และนายสมภัทร์ รสก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ไข้เลือดออก

     วันที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะครู นักเรียน ชุมชน และอสม.หมู่ 1 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมรณรงค์ไข้เลือกออก กำจัดยุงลายซึ่งเป็นพาหนะนำโรคมาสู่คน ทางโรงเรียนขอขอบพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาเทิดพระเกียรติ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.30 น. โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา นำโดยนายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมพิธีแห่เ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36