ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 15 ท่าน ผู้เข้าชม 289055  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ

     โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) นำทีมโดยผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์ ได้จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติขึ้นในวันศุกร์ ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โดยมีท่านพงษ์สันต์ โตเจริญ รองผู้อ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 11 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559

     วันที่ 9 มกราคม 2559โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกร่วมกับผู้ปกครองจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2559 ขอขอบพระคุณทางคณะผู้ใหญ่ใจดีที่นำขนม อาหาร เครื่องดื่มพร้อมด้วยอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์ก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....เสาร์ที่ ๙ มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

      วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ เทศบาลตำบลพนมสารคาม จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ณ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ซึ่งโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ได้จัดกิจกรรมร่วมด้วย ซึ่งแบ่งออกตามกล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....ศุกร์ที่ ๘ มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ (โรงเรียน) ๘ มกราคม ๒๕๕๙

     วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ โดยมีนายมนตรี บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานเปิดงานและในงานมีการแสดงบนเวที การเล่นเกมส์ระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

     วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติขึ้น โดยมี นางอนัญญา มณีพัฒนะ รักษาการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในการเปิดงาน พร้อมทั้งอ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : รับมอบทุนการศึกษา ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์

     วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๙ คุณครูดนิตา สืบวงษ์ ได้นำนักเรียนจำนวน ๓ ราย ไปรับมอบทุนการศึกษา ณ บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด โรงงานเกตเวย์ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๘ เป็นทุนต่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการออกกำลังกาย เต้นตาราง ๙ ช่อง (๗ มกราคม ๒๕๕๙)

      เช้าวันพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)จะมีการออก-กำลังกายโดยเป็นกิจกรรมการเต้นตาราง 9 ช่อง เป็นประจำทุกสัปดาห์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ 28 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : การมอบเกียรติบัตรการแข่งขันทางวิชาการ (๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘)

      วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางสาวสยุมพรอินทศรี มอบเกียรติการแข่งขันทางวิชาการระดับเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและระดับภาคจังหวัดอ่างทอง โดยมีนักเรียนและครูผู้ฝึกซ้อมรับเกียร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคริสต์มาส 25 ธันวาคม 2558

     วันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส (ห้องเรียน English Program) ซึ่งนายจารุ เจริญสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา มาเป็นประธานเปิดกิจกรรมคริสต์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่

      วันที่ 29 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดงานสังสรรค์กินเลี้ยงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ นำโดยผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานิตย์ไว สีประสงค์ คณะครู ผู้ปกครองนักเรียน และนัก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 6 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาเขตคุณภาพที่ 12

     วันที่ 22-25ธ.ค.58 มีการแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพที่12 ณ โรงเรียนบ้านท่าทองดำ ขอขอบพระคุณ ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชุน บ้านอ่างตะแบกที่ให้ความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนทำให้โรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแปลงยาว

     นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแปลงยาว วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2558

     ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนายบงกช ตันไล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพพนมสารคาม 2

     การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพพนมสารคาม 2 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ได้รับเกียรติจากผู้นำท้องถิ่น นายสมชาย จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง เป็นประธา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยกลุ่มนิเทศและติดตาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

     วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) พาคณะนิเทศ ติดตาม ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำทีมโดย ศน.พิชัย บุญเพ็ง เยี่ยมชมกิจกรรม "......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 15/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36