ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 308826  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์

     โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้จัดโครงการอบรมคุณธรรม-จริยธรรม ให้้กับนักเรียนทุกระดับชั้นในระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2559 นำโดยนายสมชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประโยชน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     กิจกรรมการประกอบพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ วันที่ 1 กรกฎาคม 2559ของโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ประจำปี 2559 ณ สนามโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน ครบรอบ 94 ปี โดยมี นายพิลาส สัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : พิธีหล่อเทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2559

     มื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 เวลา 17.00 น. นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยนางสาวปาณภัช ยันตะพลา รองผู้อำนวยการโรงเรียน ได้เข้าร่วมพิธีหล่อเท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : โครงการพัฒนาศักยภาพแกนนำสุขภาพในชุมชนและโรงเรียน

     เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2559 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) และคุณครูศรีสุรางค์ ได้นำนักเรียนจำนวน 2 คน เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพแกนนำสุข......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : พิธีรับทุนการศึกษา จากชมรมผู้บริหารโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้

     เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2559 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) นำนักเรียนเข้ารับทุนการศึกษา ของชมรมผู้บริหารโรงงานนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ ซิตี้ ณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ วันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรงได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ร่วมกันโดยพัฒนาพื้นที่บริเวณภายในโรงเรียน และวัด ด้วยการกวาดพื้น ล้างห้องน้ำ และเก็บขยะ เป็นการสร้างจิต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2559

     เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2559 กองลูกเสือโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) โดยนายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :นิรันดร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทองจัดพิธีไหว้ครู เพื่อรำลึกพระคุณครู

      วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๙ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง จัดพิธีไหว้ครูเพื่อให้นักเรียนได้รำลึก และแสดงออก ถึงความกตัญญูกตเวทิตา แด่คุณครู นอกจากนี้ นายนิรันดร์ เรือนอินทร์ ผู้อำนวย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 27 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :นิรันดร์
หัวข้อข่าว : "นายอำเภอพบนักเรียน" ครั้งที่ ๔ โรงเรียนบ้านร่มโพธิ์ทอง

     วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ นายธรรมนูญ แจ่มใส นายอำเภอท่าตะเกียบ พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำหมู่บ้าน พบปะนักเรียน คณะครู ตามโครงการ "นายอำเภอพบนักเรียน" ครั้งที่ ๔ ณ โรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)

     เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ได้จัดงานวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559 โดยมีนายพิลาส สัมฤทธิ์ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐานเป็นประธานในพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : โครงการนำร่องทำหมันยุงลาย

     เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2559 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ได้ร่วมพิธีเปิดโครงการนำร่องทำหมันยุงลายในวันไข้เลือดออกอาเซียน โดยมี นพ.สุวรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1

     วันที่ 6-8 มิถุนายน พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ได้นำนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 6-8 มิถุนายน พ.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรวมพลังสร้างโดมเพื่อน้องให้ "ร้อนคลาย หายเปียก" โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)

     เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) ได้จัดกิจกรรมรวมพลังสร้างโดมเพื่อน้องให้ "ร้อนคลาย หายเปียก" ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด ปีการศึกษา๒๕๕๙

     วันที่ ๒๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๑๓.๐๐น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จัดกิจกรรมวันต่อต้านสิ่งเสพติด ปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติจากท่านผอ.ตั้ง อสิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 16/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36