ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 308831  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑ - ป.๓ (งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ ๖๕ ปีการศึกษา ๒๕๕๘)

     วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ นางสาวสยุมพร อินทศรี รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) มอบเกียรติบัตรการแข่งขันวิชาการ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ระดับชั้น ป.๑......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ -เนตรนารี (รอบกองไฟ)

      วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ นางอนัญญา มณีพัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมด้วยครูชวพร วงษ์ภักดี (ครูธุรการ) ได้ไปเยี่ยมค่ายลูกเสือ-เนตรนารี ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

      วันพุธที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๕๙ นางอนัญญา มณีพัฒนะ รักษาการผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วย ครูดนิตา สืบวงษ์ และครูสุชาดา แสนศึก ได้นำลูกเสือและเนตรนารี ตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ -๖ จำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : โครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ "

      วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ คุณครูดนิตา สืบวงษ์และคุณครูสุชาดา แสนศึก ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓-๖ ของโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เข้าร่วมโครงการ "หนึ่งใจ..ให้ธรรมะ "โครงการในทูล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา ณ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้

     วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดพิธีทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษาขึ้น โโยมี ผู้ใหญ่บรรเลง สุจริต เป็นประธาน และได้รับเกียรติจากท่านรองสิทธิชัย เวศสุวรรณ (รองผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : เข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี

     วันที่ ๒๘ - ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดกิจกรรมเข้าค่ายลูกเสือ - เนตรนารี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ โดยมีนายมนตรี บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : โครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓

     วันที่ ๒๕-๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดโครงการค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม (O-Net) สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และมัธยมศึกษาปีที่ ๓ จัดโดยศูนย์พัฒนาภาษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : กีฬาปฐมวัยเกมส์

     วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดกิจกรรมกีฬาปฐมวัยเกมส์ โดยในงานมีการกิจกรรมของเด็กนัเรียนชั้นอนุบาลมากมาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : อวยพรปีใหม่ สพฐ.

     วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) มอบกระเช้าของขวัญวันปีใหม่ นายอนันต์ ระงับทุกข์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง , นายสุเทพ ชิตยวงษ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ ที่ 22 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : สอบการอ่าน

     วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) มีการทดสอบการอ่านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ - ๖......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธ 21 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดท่าเกวียน(สัยอุทิศ)
หัวข้อข่าว : พัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ

     วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) จัดอบรมพัฒนาบุคลากรด้านวิชาการ โดยมีนายจารุ เจริญสุวรรณ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดท่าเกวียน ,นายนิกร ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559

     โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าของสถานที่จัดการประชุมผู้บริหารโรงเรียนครั้งที่ 1/2559 นำทีมโดยนายตั้ง อสิพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 29 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการเฉลิมฉลอง"การก้าวสู้ประชาคมอาเซียน"

     โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) จัดกิจกรรมการเฉลิมฉลอง"การก้าวสู้ประชาคมอาเซียน" ในวันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 ผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์และคณะครูแต่งกายชุดประจำชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา

      เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2559 นายมานิตย์ สุขโยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี ได้มอบหมายให้ นายทวี ทบธรรม ตำแหน่ง ครู ค.ศ.1 โรงเรียนบ้านมาบนาดี เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 มกราคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านมาบนาดี ได้รับคัดเลือกห้างโรบินโครงการ โรบินสันสานฝันให้น้อง 88 ฝัน 88 โรงเรียน

     เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 คุณประไพ กาญจนสิทธิ์ ผู้จัดการห้างสรรพสินค้าโรบินสัน สาขาฉะเชิงเทรา ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษาสนับสนุนโครงการ โรบินสันสานฝันให้น้อง 88 ฝัน 88 โรงเรียน กา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 18/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36