ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 308706  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันวิสาขบูชา ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู ผู้ปกครองเครือข่าย และนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา กิจกรร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีแด่ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

     วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ได้ย้ายไป ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดอุทัยธาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑

     วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดประชุมผู้ปกครอง ปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีการแจ้งข้อมูลข่าวสารของโรงเรียน และการปฏิบัติงานของคณะครูตลอดปีการศึกษา ที่ผ่านให้แก่ผู้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : การอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินวิทยฐานะแนวใหม่หลักเกณฑ์ ว.๒๑/๒๕๖๐

     วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครูโรงเรียนวัดทุ่งยายชี ร่วมกันจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ประเมินถนนปลอดภัยในโรงเรียน

     วันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 คณะกรรมการประเมินโครงการถนนปลอดภัยในสถานศึกษาประกอบด้วย คุณสายจิตต์ สินปรุ ผู้อำนวยการสำนักกรรมการผู้จัดการ , คุณกิตติศักดิ์ ทองอยู่ ผู้จัดการภาคตะวัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

      วันพฤหัสบดี ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 11.30 น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามโรงเรียนกาญจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
หัวข้อข่าว : วันสุนทรภู่

      วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 13.00 - 15.30 น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันสุนทรภู่” โดยมีนายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าวเปิดงาน แล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก วันอังคาร ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 08.30 - 11.30 น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมเนื่องใน “วันต่อต้านยาเสพติดโลก” โดยมีนายปราโมทย์ จินดา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561

     วันอังคารที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี นายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานกล่าวเปิด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ปีการศึกษา 2561

     ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ.2561 เวลา 09.00 น. โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) ได้จัด “พิธีไหว้ครู” เพื่อเป็นการสักการะบูชาครูอาจารย์ โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนเข้าร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมประชุมผู้ปกครองและคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

     ในวันที่ 2 มิถุนายน เวลา 09.00 - 15.30 น.พ.ศ.2651 นำโดยนายปราโมทย์ จินดางาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษา คณะครู และชมรมศิษย์เก่าได้จัดกิจกรรมป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 1 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี และตอบคำถามชิงรางวัล เนื่องในวันวิสาขบูชา

     วันที่ 1 มิถุนายน 2561 โรงเรียนวัดบางกระเจ็ด (บุญมีอนุสรณ์) จัดกิจกรรมมอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศการประกวดวาดภาพระบายสี และตอบคำถามชิงรางวัล เนื่องในวันวิสาขบูชา โดย ผู้อำนวยก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู

     วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) เป็นประธานในพิธีไหว้ครู โดยมีตัวแทนและนักเรียนทุกระดับชั้นนำพานดอกไม้ธูปเที......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2561

     วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. โรงเรียนวัดบางกระดานได้จัดกิจกรรมไหว้ครูและมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมี นางสาวลัญฉกร ภูธา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 : ผู้ส่งข่าว :ปิยวรรณ วิไลพัฒน์
หัวข้อข่าว : เจ้าหน้าที่แนะนำการปลูกพืชสมุนไพรและการปรับปรุงดินเพื่อการปลูกพืชผักสวนครัว

     วันที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา ๐4.๓๐ น. เจ้าหน้าที่จากศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เข้าให้คำแนะนำการปลูกพืชสมุนไพร และการปรับปรุงดินสำหรับการเพาะปลูกพืชผั......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36