ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 36 ท่าน ผู้เข้าชม 289074  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่2/2560

     วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 17.30 น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมานิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ลอยกระทงประจำปีการศึกษา2560

     วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ผู้อำนวยการโรงเรียน นายมานิตย์ไว สีประสงค์ คณะครู และนักเรียน โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง ณ คลองหมู่บ้านอ่างตะแบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 27 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเดินรณรงค์ “โรงเรียนปลอดขยะ”

     วันที่ 25 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ “โรงเรียนปลอดขยะ” บริเวณรอบๆ โรงเรียนและในชุมชน เพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครอง คนในชุมชน รู้จักใช้ทรัพยากรให้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : อบรมโรงเรียนปลอดขยะโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     วันที่ 23-24 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นำโดย นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู ได้จัดการอบรมนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก “โรงเรียนปลอดขยะ” ณ โรงเรียนบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : คัดกรองสายตานักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     วันที่ 13 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก โดยครูคุณัญญา ถะเกิงสุข ครูผู้รับผิดชอบงานอนามัย ได้ทำการคัดกรองวัดสายตานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3 จำนวน 25 คน ผลการคัดกรองวัดสายตาป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : นิทรรศการ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร " (Set Zero Waste School) ระดับภูมิภาค

     วันที่ 21-22 กันยายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นำโดย นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู และตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมการจัดนิทรรศการ “โรงเรียนปลอดขยะสัญจร " (Set Zero Waste Sc......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กะฮังเกมส์2017

     วันที่ 18-22 กันยายน 2560 ครูสุกิจ บุญขาวนำนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกเข้าร่วมแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล “กะฮังเกมส์” ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ณ โรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมยิ้มสวย ฟันใส

     วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมยิ้มสวย ฟันใส ประจำปีกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งชาติ" ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด

     วันเสาร์ที่ 26 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00น. นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกร่วมแข่งขันตอบปัญหาสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ แห่งชาติ" ครั้งที่ 23 ระดับจังหวัด ณ หอประชุมชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ค่ายต้นกล้าพัฒนาอารมณ์

     วันที่ 24-26 สิงหาคม 2560 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-5 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้เข้าร่วมค่ายต้นกล้าพัฒนาอารมณ์ ณ โรงเรียนกรอกสมบูรณ์วิทยาคม โดยมีครูณัฏฐา ยะคะเรศ และครูสุกิจ บุญขาว ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : “ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์และภาษาไทย"

     วันที่ 24-25 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : “ โครงการยกระดับผลสุมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษและวิทยาศาสตร์"

     วันที่ 17-18 สิงหาคม 2560 ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้เข้าร่วมกิจกรรม “ โครงการยกระดับผลสุมฤทธิ์ทางการเรียนกิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนคุณภาพมาตรฐานกิจกรรม"โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย"

     นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นำคณะครู เข้ารับมอบ ตราพระราชทานบ้านวิทยาศาสตร์น้อย ตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 22 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรามอบชุดของขวัญให้กับนักเรียน

     โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นำโดยนายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ นำคณะครู และคณะกรรมการสถานศึกษาจัดงานต้อนรับ นางมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 สิงหาคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปลูกดอกดาวเรือง รำลึกพระมหากรุณาธิคุณ ในหลวง รัชกาลที่ ๙

     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ นายทวี สาธุชาติ ประธานกรรมการสถานศึกษา โรงเรียนวัดทุ่งยายชี และดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำคณะครู นักเรียนและชุมชนบ้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36