ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 14 ท่าน ผู้เข้าชม 289054  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : เลี้ยงส่งนายศิรพงศ์ สาระโชติ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน

     วันที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 18.00น. คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานร่วมกับคณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมเลี้ยงส่งนายศิรพงศ์ สาระโชติ ไปดำรงตำแหน่งผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : สมาคมสโมสรนักลงทุนแห่งประเทศไทยมอบคอมพิวเตอร์

     เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 10.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกเดินทางไปรับมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่องจากสมาคมสโมสรนักลงทุนแห่งประเทศไทย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : สถาบันเทคโนโลยีไทย –ญี่ปุ่น (AIESEC TNI) ร่วมกับโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     สถาบันเทคโนโลยีไทย –ญี่ปุ่น (AIESEC TNI) ส่งนักศึกษาต่างประเทศ (T) ฝึกประสบการณ์สอนให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นักเรียนทุกคนดีใจที่ได้เรียนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : บริษัท โตโยต้าฯ มอบทุนการศึกษา

     วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมด้วยคณะครูและนักเรียน ได้ให้การต้อนรับ นายสุมิตร ประเสริฐสุข ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายบริหาร บริษั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา

     วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ว่าที่ ร.ต.ปัญญณัฐ โพธิ์งาม และนางสาวดนิตา สืบวงษ์ ครูโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ และ ๖ จำนวน ๑๙ คน เข้าร่วมทำบุญหล่อเทียนพรรษา ณ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดกิจจกรรมรณรงค์ป้องกันไข้เลือกออก

     วันที่ 17 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจกรรม รณรงค์ป้องกันไข้เลือดออก โดยความร่วมมือของ อสม.และ รพ.สต. ซึ่งสนับสนุนงบประมาณโดยองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : โครงการความปลอดภัยสู่โรงเรียน

      วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก บริษัท ไทยแอร์โรว์ จำกัด (โรงงานฉะเชิงเทรา) โดยแผนกความปลอดภัยร่วมกับคณะกรรมการความปลอดภัย นำทีมโดย คุณธนากร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 15 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘

     วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โดยมี นายชาติ พรมมะ (ประธานกรรมการสถานศึก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์เข้ารับรางวัลในการประชุมผู้บริหาร

     โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ที่ชนะการแข่งขันออกแบบนวัตกรรมเทคโนโลยี โครงสร้างวิศวกรรมพื้นฐาน พลังงานสะอาด และได้เป็นตัวแทนประเทศไทยไปแข่งที่ประเทศไต้หวันในวันที่ 24-27 ก.ค. 58 นี้ ไ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ยินดีต้อบรับ คุณครูดนิตา สืบวงษ์

     วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมด้วยคณะครู ได้ให้การต้อนรับ นางวนิดา ปริงทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดหนองจวง พร้อมด้วยคณะค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : พิธีอำลาและเดินทางส่งครูย้าย

     วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดพิธีอำลาคุณครูวันเพ็ญ พลรักษา ที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอบรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม โรงเรียนดีศรีตำบล ปี 2558

     โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จัดกิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม ในวันที่ 8-10 กรกฎาคม 2558 โดยมีนักเรียนตั้งแต่ชั้น ป.3 - ม.3 อบรมร่วมกัน ณ วัดไทรทอง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา

     วันศุกร์ที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ร่วมกิจกรรมรณรงค์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออกในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่3/2558

     โรงเรียนบ้านมาบนาดี เขตคุณภาพที่ 12(สนามชัยเขต 3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ขอขอบคุณท่านรองสิทธิชัย เวศสุวรรณ ที่ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 7 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

      วันที่ 7 กรกฎาคม 2558 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางกา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36