ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 16 ท่าน ผู้เข้าชม 308824  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 30 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : การแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแปลงยาว

     นายสายัณห์ พัฒนเอกวงศ์ นำคณะครูและนักเรียน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนอำเภอแปลงยาว วันศุกร์ ที่ 25 ธันวาคม 2558 ณ ที่ว่าการอำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 29 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : กิจกรรม วันคริสต์มาส ประจำปี 2558

     ในวันที่ 23 ธันวาคม 2558 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส โดยมีนายบงกช ตันไล้ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธาน และมีคณะครูและนักเรียนของโรงเรียนเข้าร่วมกิจกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวกระสังข์
หัวข้อข่าว : พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพพนมสารคาม 2

     การแข่งขันกีฬาเขตคุณภาพพนมสารคาม 2 วันที่ 24-25 ธันวาคม 2558 ณ สนามโรงเรียนวัดหัวกระสังข์ ได้รับเกียรติจากผู้นำท้องถิ่น นายสมชาย จันธรรมาพิทักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านซ่อง เป็นประธา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 15 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : นิเทศ ติดตาม กิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" โดยกลุ่มนิเทศและติดตาม สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒

     วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) พาคณะนิเทศ ติดตาม ของ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำทีมโดย ศน.พิชัย บุญเพ็ง เยี่ยมชมกิจกรรม "......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2558

     วันที่11 ธันวาคม 2558 คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกร่วมกันจัดกิจกรรมกีฬาภายในประจำปี 2558 ขอขอบพระคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนของรางวัลแก่นักกีฬา และให้คว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Bike For Dad

     วันที่4ธันวาคม 2558 เวลา 14.00น.คณะครูนักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรม Bike For Dad. เส้นทาง โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก –เขื่อนระบม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558

     วันที่4ธันวาคม2558 เวลา10.00น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ วันพ่อแห่งชาติ

     วัน ศุกร์ ที่ 4 ธันวาคม 2558 เวลา 06.30 ครูและนักเรียนโรงเรียนวัดทางข้ามน้อยร่วมกับ คณะกรรมหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน ข้าราชการ พลเรือนทุกหมู่เหล่าได้เข้าร่วมกิจกรรม เดิน - วิ่ง ออกกำลังกายเพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙

     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) จัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ซึ่งในงาน ผู้อำนว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

     วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ ผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์ เป็นประธานนำข้าราชการครูและนักเรียนกล่าวยถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ2558

     วันที่ 4 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ กิจกรรม วันพ่อแห่งชาติ2558 ณ หอประชุมอเนกประสงค์ ซึ่งในวันงานมีกิจกรรมของทั้งครู และนักเรียนได้ทำกิจกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

     วันที่ 3 ธันวาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอย ได้จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีแด่องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ห้องประชุมเฉลิมรัตน์ โรงเรียนบ้านท่ากลอย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดบึงกระจับ
หัวข้อข่าว : พีธีถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

     พีธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน 3 ธันวาคม 2558 ณโรงเรียนวัดบึงกระจับ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน

     วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ นางอนัญญา มณีพัฒนะ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการฯ นำคณะข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษาและลูกจ้างของโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ในวันคล้ายวันเกิด

     ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายก อบจ.ฉะเชิงเทรา ในวันคล้ายวันเกิด ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 20/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36