ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 308827  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน

     ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้้นพื้นฐาน วันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 เวลา 10:00 น.ณ ห้องประชุมชั้น 2 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2558

     วันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 คณะครู นักเรียนร่วมกันจัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2558 ลอย ลอย ลอย กระทง ...........
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต ร.6 พระบิดาแห่งการลูกเสือไทย

      โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) จัดพิธีถวายราชสดุดีและวางพวงมาลา ในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธฯ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวเป็นพระมหากษัตริย์รั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ต้อนรับผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์

     คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) ยินดีต้อนรับท่านผู้อำนวยการเจือศรี พูนพิพัฒน์ มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิต

     วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดกิจกรรมแสดงกตเวทิตาจิตให้กับท่าน ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ที่ท่านได้รับการแต่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : การประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ข

     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๓๐ น. โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โดยมี คุณครูอนัญญา มณีพัฒนะ เป็นประธานในก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : การประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘

     วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ ขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ โดยมี นายชาติ พรมมะ (ประธานกรรมการสถานศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : การประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา

     เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้จัดประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในอำเภอบางคล้า ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ซึ่งในการนี้ท่าน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรม สานฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง

      วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้ให้การต้อนรับคณะทีมกระเบน Project Recing Team, ทีม Ben Recing Club Thailand และทีมกระบะซิ่งชัยภูมิ ที่ได้ร่วมกันจัดกิจกรรม "สานฝัน ปันน้ำใจเพื่อน้อง" ร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : การประชุมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"

     เมื่อวันที่ ๓๐ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๘ นายมานิตย์ สุขโยยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบนาดี ได้จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความเข้าใจการขับเคลื่อนนโยบาย "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 20 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรม Youth Alarm Camp

      ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ทางโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจาก ๕ มหาวิทยาลัย ประกอบด้วย ๑) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ๒) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ๓) มหาวิทยาลัยม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป

     วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมอำลานักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูเต็มรูป ซึ่งจัดขึ้น ณ ห้องประชุมโรงเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ค่ายวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดกิจกรรมค่ายวิทยาศาสตร์ขึ้น โดยมี ท่าน ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสันติภาพสากล

     วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดกิจกรรมวันสันติภาพสากล (The International Day of Peace) ขึ้น โดยมี ท่าน ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในการจัดกิจกร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ขอขอบพระคุณ คุณทองแดง กิจพิทักษ์กุล และทางคณะทีมงานท่าน

     วันจันทร์ที่ 21กันยายน พ.ศ. 2558 ทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณ คุณทองแดง กิจพิทักษ์กุล และคณะที่ท่านมาเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน ไอศกรีม และเครื่องนุ่งห่มให้กับนักเรียนโรงเรียนบ้......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 21/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36