ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 308829  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 18 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ภาคปฏิบัติทดสอบงานอาชีพโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     วันศุกร์ที่18กันยายน2558วันนี้เรามีกิจกรรมทำขนมบัวลอยไข่หวาน (ไข่เป็ดที่เราเลี้ยงไว้ที่โรงเรียน)เด็กๆๆบอกอร่อยมากๆๆๆ ขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้การสนับสนุนวัตถุดิบในการทำ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

     วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ขึ้น โดยมี ท่าน ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมค่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 7 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : มอบเงินสงเคราะห์เด็กในครอบครัวช่วยเหลือเด็กขาดแคลนและเด็กฝากเลี้ยงตามบ้านในพื้นที่

     วันจันทร์ที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๘ นางวิภวา อุดมรัตน์ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมด้วย นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 4 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ทัศนศึกษา ปีการศึกษา ๒๔๔๘

     วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นำโดย นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมด้วยคณะครู และบุคลากรได้จัดโครงการทัศนศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ขึ้น ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 3 กันยายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ประเมินระบบการประกันคุณภาพภายใน

     วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาและประเมินร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันที่ 26 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ค่ายการงานอาชีพฯ

     วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดกิจกรรมค่ายการงานอาชีพขึ้น โดยมีท่าน ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ทั้งนี้ นางส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การนิเทศติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาฯ

     วันที่ ๒๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น. คณะกรรมการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา และประเมินระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา โดยหน่วยงานต้นสังกัด นำโดยท่านผอ.ระวี รัตนไพบูลย์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : ค่ายENGLISH CAMP

     22-23 สิงหาคม 2558โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส (เฉลิมชัยราษฎร์อนุสรณ์) เขตคุณภาพที่ 6 อำเภอราชสาส์น จัดกิจกรรมค่าย ENGLISH CAMPได้รับงบประมาณสนับสนุนจาก อบต.เมืองใหม่ อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 19 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : นิเทศแนวใหม่ใส่ใจคุณภาพ

      วันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๒.๓๐ น. นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ พร้อมคณะครูและบุคลากร ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : รับบริการฉีดวัคซีน

     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ พระครูปลัดมานพ ปริปุณฺโณ (อาวาสวัดเสม็ดใต้) คณะกรรมการสถานศึกษาฯผู้แทนองค์กรศาสนา ได้มอบระฆังให้กับโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของทางโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : รับมอบระฆัง

     วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๘ พระครูปลัดมานพ ปริปุณฺโณ (อาวาสวัดเสม็ดใต้) คณะกรรมการสถานศึกษาฯผู้แทนองค์กรศาสนา ได้มอบระฆังให้กับโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมของทางโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 18 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดกิจจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

     วันที่ 11 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติขึ้น ณ หอประชุมอเนกประสงค์ โรงเรียนบ้านท่ากลอย เพื่อให้นักเรียนได้ตระหนักและรำลึกถึงพระคุณของผู้เป็นแม่ ในว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : โครงการCAT 001ปันน้ำใจมอบห้องสมุด

     วันอาทิตย์ที่16สิงหาคม2558นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รองผอ.สพป.ฉช.เขต2เป็นประธานรับมอบโครงการCAT 001ปันน้ำใจมอบห้องสมุด จากบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด(มหาชน) ณ โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เขตคุณภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘

     วันพุธที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๐๘.๐๐ น. คระครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ร่วมกันจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปี ๒๕๕๘ ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก เพื่อจัดกิจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ จุดเน้น

     วันจันทร์ที่ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐น โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกมีความยินดียิ่งที่ทางคณะกรรมการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาฯ จุดเน้น ซึ่งประกอบด้วย นางระวี รัตนไพบ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 22/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36