ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 4 ท่าน ผู้เข้าชม 308832  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 12 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ โรงเรียนบ้านมาบนาดี

      ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีถือว่าเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์พระบรมราชินีนาถ หรือวันแม่แห่งชาติ ในวันนี้ทางราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘

     วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๘ นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๘ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากนายชาติ พรม......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

     โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้รับการนิเทศแนวใหม่ใส่ใจคุณภาพ

     เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้รับการนิเทศแนวใหม่ใส่ใจคุณภาพจากคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์จัดค่ายคุณธรรมปีการศึกษา 2558

     โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้จัดกิจกรรมค่ายคุณธรรมให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 - มัธยมศึกษาปีที่ 3 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กรกฎาคม 2558 ณ โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์จัดกิจกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออก

     เมื่อวันที่ 5 ส.ค. 58 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้จัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมการป้องกันโรคไข้เลือดออก จากยุงลาย ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตะเกียบ และผู้นำชุมชน อสม. เจ้าหน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนพรรษา 2558

     โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ในวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 โดยมีคณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้รับรางวัล รางวัล Bronze Medal ในการแข่งขัน World Bond Robot 2015 ณ ประเทศใต้หวัน

     โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันWorld Bond Robot 2015 ณ ประเทศใต้หวันได้รับรางวัล Bronze Medal......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่ากลอยนำนักเรียนและคณะครูไปทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรี

     วันที่ 3 สิงหาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้พานักเรียนและคณะครู ไปทัศนศึกษาที่จังหวัดจันทบุรี - ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน ที่อ่าวคุ้งกระเบน - อุทยานแหงชาติน้ำตกพลิ้ว - พิพิธภัณฑ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดกิจจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2558

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจกรรม แห่เทียนจำนำพรรษาขึ้น โดยได้ถวายเทียนรวมทั้งจตุปัจจัย ข้าวสารอาหารแห้ง ให้แก่วัดท่ากลอย วัดทั่งยายดำและวัดวังวุ้ง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 5 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดกิจกรรมค่ายเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ปี 2558

     โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจกรรม เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม ณ โรงเรียนบ้านท่ากลอย ในวันที่ 27 - 28 กรกฎาคม 2558 เพื่อให้นักเรียนได้มีคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทางข้ามน้อย
หัวข้อข่าว : แห่เทียนพรรษาวัดทางข้ามน้อย

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2558 เวลา 13.30 น.คณะครูและนักเรียน ร่วมขบวนแห่เทียนจำนำพรรษา ร่วมกับศูนย์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่น หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 2 สิงหาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา โรงเรียนบ้านหนองปรือกันนาง

     ในวันพุธที่ 29 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2558 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางได้จัดกิจกรรมแห่เทียนในวันเข้าพรรษา ซึ่งมีการแห่ต้นเทียนไปตามวัดและสำนักสงฆ์ด้วยกันทั้งหมด 4แห่ง ดังนี้ 1.สำนักสงฆ์บ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558

     วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. คณะครู ผู้นำชุมชน นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จัดกิจกรรมแห่เทียนวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2558 ณ วัดอ่างตะแบก อำเภอสนามชัยเขต......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2558

     วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2558 เวลา 08.30 น. คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติประจำปีการศึกษา 2558 ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 23/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36