ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 304064  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ

     วันที่ 3 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรัพย์กมลประชาสรรค์) ได้จัดโครงการอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ โดยกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลท่าตะเกียบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดสาวชะโงก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม

     กิจกรรมการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนวัดสาวชะโงก ณ วัดโพธิ์ บางคล้านักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - มัธยมศึกษาปีที่ 3......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : พิธีถวายราชสดุดี

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ได้จัดพิธีถวายราชสดุดี วันมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบามสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๖) พระผู้ทรงพระร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

      วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.00น.คณะผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสว......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : โครงการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๕

     วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายพรชัย ดาวรรณา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเปิด โครงการจัดกิจกรรม “ว่ายน้ำเพื่อชีวิต” (LIFE SAVING) รุ่นที่ ๕ ณ สระว่ายน้ำสวนพลังชีวิต ต.ลาดกระทิง อ.สนามชัย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านมาบนาดี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมยาเสพติดน่ารู้

     วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 โรงเรียนบ้านมาบนาดี จัดกิจกรรมยาเสพติดน่ารู้ ตามโครงการคุณธรรมจริยธรรม (คนดีศรีบ้านมาบ)......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : อบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมในการประเมินระดับนานาชาติ (PISA) แก้ปัญหาแบบร่วมมือ (Collaborative Problem Solving)

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา จัดอบรมโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนสู่ความพร้อมใน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๓.๐๐ น.คณะผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง , สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
หัวข้อข่าว : พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนาม วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นายสิทธิชัย เวศสุวรรณ รอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้รับมอบหมายจากผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดโครงก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนากิจการลูกเสือไทย

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เวลา 09.00น.คณะผู้กำกับลูกเสือ รองผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือ-เนตรนารี สำรอง ลูกเสือ-เนตรนารี สามัญ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก จัดกิจกรรมพิธีทบทวนคำปฏิญาณตนและสวนสนาม ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : วันต้นไม้ประจำปีของชาติ

     ๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ร่วมกิจกรรมปลูกป่าในโรงเรียน เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน
หัวข้อข่าว : อบรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์เขตพื้นที่

     วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ นางคุณัญญา ใสสุก นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ เป็นผู้แทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ กล่าวเปิดการอบรมเครือข่่ายประชาสัมพ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม้ดใต้ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ในสถานศึกษา ปี ๒๕๕๘ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว แบ่งออกเป็น ๒ ภาค ได้แก่ ในภาคเช้า เป็นกิจกรรมเดินรณ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมแสนสนุกจากไอศกรีมวอลล์

     วันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ได้รับการอนุเคราะห์จากศูนย์จำหน่ายไอศกรีมวอลล์ ฉะเชิงเทรา โดยคุณสิรภพ โชติมานนท์ และคุณลิขสิทธิ์ ทัศนชัยสิทธิ์ เจ้าของศูนย์ ฯ ได้จั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :บ้านห้วยหิน
หัวข้อข่าว : ร่วมงานแบงค์รัฐ ณ เมืองทองธานี

     โรงเรียนบ้านห้วยหิน ได้นำผลิตภัณฑ์งานฝีมือเด็กนักเรียนผ้ามัดย้อม ไปร่วมแสดงและจำหน่าย ในวันที่ 27-28 มิถุนายน 2558......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 24/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36