ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 5 ท่าน ผู้เข้าชม 292522  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2558 (กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน)

      โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ ได้จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปีการศึกษา 2558 ในวันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เพื่อส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยกำหนดให้นักเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปี 2558 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์

     วันพฤหัสบดี ที่ 11 มิถุนายน 2558 โรงเรียนทุ่งสะเดาประชาสรรค์ จัดกิจกรรมไหว้ครู โดยมี นายบงกช ตันไล้ เป็นประธานในพิธี โดยมีกิจกรรมต่างๆ เช่น กล่าวคำปฏิญาณตน กล่าวคำไหว้ครู และการกล่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

     วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดยมี นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันได้ได้รับเก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2558

     วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.00 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียน เลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558

     วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30 น. คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู 2558

     โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 11 มิถุนายน 2558 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงบุญคุณของครู โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 10 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : การเรียนรู้โดยใช้สมองเป็นฐาน (Brain based Learning: BBL)

     วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ ผู้บริหารสถานศึกษานำโดย ท่าน ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียนโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ และศิษย์เก่า ร่วมกันสร้างสนาม BBL และทาสี เพื่อใช้ในการจัดก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียน

     วันที่ 6 มิถุนายน 2558 เวลา09.30 น. คณะครูโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้นำนักเรียนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนในหมู่บ้านอ่างตะแบก เรื่อง การทำน้ำยาไล่ยุง โดยคณะอสม.หมู่1บ้านอ่างตะแบกและ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์เข้าร่วมแข่งขัน ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ชุดสื่อการเรียนรู้กลไกโครงการพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Green Energy ระดับมัธยมตอนค้น

     โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์เข้าร่วมแข่งขัน ออกแบบนวัตกรรมและเทคโนโลยี ชุดสื่อการเรียนรู้กลไกโครงการพื้นฐานวิศวกรรม และพลังงานสะอาด Green Energy ระดับมัธยมตอนต้นเมื่อวันเสาร์ที่ 30 พฤษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ค่ายธรรมะ

     โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดค่ายคุณธรรมะ ให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ช่วยให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ค่ายวิชาการ

     วันที่ ๒๘ - ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดค่ายวิชาการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ซึ่งการจัดค่ายในครั้งนี้ช่วยให้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 พ.ค. 2558 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้รับการนิเทศติดตามการเตรียมความพร้อมสำหรับเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จากท่านรองพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

     เมื่อวันที่ 15 พ.ค.2558 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้จัดกิจกรรมประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 เพื่อชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาและรายงานผลการจัดการศึกษาในรอบปีที่ผ่าน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ

     วันที่22พ.ค.2558เวลา13.00น.เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพวังคูให้ความรู้ยาเสพติดและร่วมแสดงจุดยืนสนับสนุนกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่1ปีการศึกษา2558

     วันที่22พ.ค.2558เวลา09.00น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกประชุมผู้ปกครองเพื่อชี้แจงแนวนโยบายการจัดการศึกษาประจำปีการศึกษา2558พร้อมทั้งรายงายผลการจัดการศึกษาปีการศึกษา2557......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/82 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36