ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 40 ท่าน ผู้เข้าชม 304100  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางพะเนียง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบางพะเนียง "เครือข่ายโรงเรียนสุจริต"

     26 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบางพะเนียง เข้าร่วมอบรมโครงการโรงเรียนสุจริต ณ โรงเรียนตลาดบางบ่อ อ.แปลงยาว จ.ฉะเชิงเทรา โดยมี ป.ป.ช.น้อย และ ป.ป.ช ชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบางพะเนียง
หัวข้อข่าว : " น้อมบูชาครู 58 " โรงเรียนบางพะเนียง

     25 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบางพะเนียงจัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อแสดงความกตัญญู กตเวที ต่อครู อาจารย์ และเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2558......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติด

     วันที่ 26 มิถุนายน 2558 คณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ประจำปีการศึกษา 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่กวีเอกของไทย

     วันที่ 26 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. คณะครูโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2558 ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดศรีสุตาราม
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ 26 มิถุนายน 2558

      ในวันที่ 26 มิถุนายน ของทุกปี เป็นวันภาษาไทย ทางโรงเรียนวัดศรีสุตาราม(ภักดีสุตาประชาสรรค์)ได้จัดกิจกรรมงานรำลึกสุนทรภู่กวีเอกของไทย คณะครูและนิสิตฝึกปฏิบัติการสอนของสถาบันร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่

     วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ขึ้น ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในพิธี โดยมี นางล......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 24 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดดิจิตอล

     วันที่ 22-26 มิถุนายน 2558 นักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกเข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ห้องสมุดมีชีวิต ห้องสมุดดิจิตอล ภายใต้ชื่อ โครงการสนุกอ่าน สนุกเขียน ห้องเรียน 3 มิติ เพื่อสร้างนิสัยร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....อาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งตาสา
หัวข้อข่าว : นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะ ร่วมมอบของให้กับชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตาสา

     18 มิถุนายน 58 ชุมชนโป่งตาสา คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งตาสาขอขอบพระคุณ คุณมารยาท ตังคณานุกูลชัย นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่จัด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ อบรม พลิกโฉมโรงเรียน ป.1 อ่านออก เขียนได้ ใน 1 ปี

     โรงเรียนวัดโกรกแก้ววงพระจันทร์ โดย ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากร อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนแกนนําBBL พลิกโฉมโรงเรียน ป.1อ่านออก เขียนได้ ใน1ปี รับชม ผ่าน www.dlit.ac.th/bbl ระหว่าง วันที่ 20-21 มิถุน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : ร.ร.วัดเสม็ดใต้กับการขับเคลื่อนกุญแจดอกที่ ๑ ของ BBL

     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ คณะครูโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ นำโดยคุณครูวันเพ็ญ พลรักษา นำนักเรียนจัดกิจกรรมการพัฒนาสมองผ่านการเล่นด้วยสนามเด็กเล่นโดยใช้หลักการเรียนรู้ของสมองเป็นฐาน ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : การคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘

     วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้เข้าร่วมการคัดเลือกโรงเรียนขนาดเล็กที่มีวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ ประจำปี ๒๕๕๘ โดยมีท่าน ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ เป็นตัวแทนของคณะครูโรง......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : มอบเกียรติบัตรนักเรียน เนื่องในกิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา ๒๕๕๘

     วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ จัดพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัลผลการตัดสินการประกวดผลงานวิชาการ ในกิจกรรมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ โดย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง (Classroom)

     คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้่่านอ่างตะแบกดำเนินการตามนโยบาย ห้องเรียนเปลี่ยนสมอง (Classroom) เปลี่ยนห้องเรียน เพื่อเปลี่ยนสมองของเด็ก สิ่งแวดล้อมที่แปลกใหม่ มีความเข้มข้น มีสีสั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้รับทุนการศึกษาเรียนดีจากเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันอาคารที่ 16 มิถุนายน 2558 นายเอกรินทร์ หวังสม นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้เข้ารับทุนการศึกษาเรียนดีจากนายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราและคณะเห......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 16 มิถุนายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์จัดกิจกรรม BBL

     เมื่อวันจันทร์ที่ 16 มิถุนายน 2558 โรงเรียนบ้านหนองประโยชน์ได้จัดกิจกรรมสร้างฐานการเรียนรู้และอุปกรณ์ต่างๆสำหรับการจัดการเรียนการสอนแบบ BBL นำโดยนายสมชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการโร......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/83 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36