ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 2 ท่าน ผู้เข้าชม 289024  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 7 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยาง
หัวข้อข่าว : พิธีมอบประกาศนียบัตร ประจำปีการศึกษา2557

     วันพฤหัสบดีที่26 เดือนมีนาคม พ.ศ.2557 โรงเรียนบ้านหนองปรือกันยางได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นอ.2. ,ป.6. และม.3 ที่สำเร็จในปีการศึกษา 2557......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านคลองอุดม
หัวข้อข่าว : เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 โรงรียนบ้านคลองอุดมได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัติให้แก่บัณฑิตน้อยและแจกใบประกาศนียบัตรแก่นักเรียนช้ั้นป.6 และม.3

     เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 โรงรียนบ้านคลองอุดมได้รับเกียรติจากรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 มาเป็นประธานในการมอบวุฒิบัติให้แก่บัณฑิตน้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558

     คณะครู นักเรียน ผู้ปกครอง โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 โดยพร้......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : งานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

     วันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๘ นางศิริภรณ์ กิจเกื้อกูล คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม อดีตเลขาธิการ ก.ค.ศ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมปัจฉิม

     เมื่เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ ได้เป็นประธานในการจัดกิจกรรมปัจฉิม นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับประถมศึกษาปีที่ ๖ ก่อนท......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : โครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวันโรงเรียนวัดเสม็ดใต้

     เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็ดใต้ ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ และชุมชนวัดเสม็ดใต้ ได้จัดทำโครงการเลี้ยงปลาเพื่ออาหารกลางวันโรงเรีย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบใบประกาศนียบัตร

     วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๘ ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ประกอบด้วยนักเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 23 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯ

     วันที่23-24มีนาคม 2558โรงเรียนได้มีโอกาสจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราช สุดาฯเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ5รอบ2เมษายน2558ณสำนักงานเขต พื้นที่การศึกษาประถมศึกษ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมมอบวุฒิบัตรให้กับนักเรียนจบการศึกษา ปีการศึกษา 2557

     วันที่ 19 มีนาคม 2558 คณะครู ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมยุวบัณฑิต นักเรียนอนุบาล 3 ขวบ อนุบาล 2 และปัจฉิมนิเทศนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที 6 ทางโรงเร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันรักลูก"บัณฑิตน้อย&ปัจฉิมนิเทศปีการศึกษา 2557 โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส

     วันที่ 16 มีนาคม 2558 นายสมชาติ ศรีสมวงศ์ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดแสนภุมราวาส เป็นประธานพิธีเปิดงานและมอบเกียรติบัตรบัณฑิตน้อยในกิจกรรมวันรักลูก"บัณฑิตน้อย&ปัจฉิมนิเทศปีการศ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
หัวข้อข่าว : บุญมหาชาติ (โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ)

      เมื่อวันที่ 3 - 4 มีนาคม 2558 โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ วัด และชุมชน ร่วมกันจัดงานบุญมหาชาติ (บุญพระเวสหรือบุญผะเหวด) ณ วัดบ้านโปร่งเจริญ มีการแห่พระเวสสันดรเข้าเมือง การแสดงละครพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ
หัวข้อข่าว : ค่ายเยาวชนหม่อนไหม (โรงเรียนบ้านโป่งเจริญ)

      เมื่อวันที่ 23 -25 กุมภาพันธ์ 2558 นักเรียนโรงเรียนบ้านโป่งเจริญร่วมเข้าค่อยเยาชนอบรมหม่อนไหม ณ ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้่าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ (สระบุรี) ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 9 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :สวนป่าอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน

     เมื่อวันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2558 โรงเรียนสวนป่าอุปถัมได้จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน จังหวัดจันทบุรี เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้สภาพแวดล้อมของป่าชาย......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดใต้
หัวข้อข่าว : กิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

     ระหว่างวันที่ ๕-๖ มีนาคม ๒๕๕๘ โรงเรียนวัดเสม็ดใต้ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ โดยมี ผอ.เจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดใต้ เป็นประธานในก......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2558 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมฉะเชิงเทราเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข

     วันที่5มีนาคม2558เวลา09.30น.คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกร่วมกับนายกอบต.ทุ่งพระยา พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.ทุ่งพระยา คณะอสม.ม.1ผู้ปกครองและเจ้าหน้าที่ทหารจัดกิจกรรมฉะเชิงเทรา......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 25/81 ->
<< 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36