ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 3 ท่าน ผู้เข้าชม 308830  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

     วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โดยคุณครูณัฐพงษ์ บัวเพ็ญ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี คณะครู และนักเรียนร่วมกันตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีของชาวพุทธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2560

     นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรที่เรียนจบชั้นอนุบาลปีที่ ๒ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มีนาคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : เสม็ดเหนือเกมส์

     นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดงาน "เสม็ดเหนือเกมส์" งานกีฬาสีโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ ประ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันมาฆบูชา

     นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประชาสรรค์) ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนที่ชนะการประกวดกิจกรรมวาดภาพระบายสี การตอบปัญหาวันมาฆบูชา และยังมีการประกวดบอร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ลงนาม MOU โครงการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา

     วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โครงการสานพลังสร้างมาตรการองค์กรเพื่อความปลอดภัยทางถนน จังหวัดฉะเชิงเทรา โด......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : กิจกรรมค่ายความรู้สู่อาเซียน

     นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน "กิจกรรมค่ายความรู้ สู่อาเซียน โดยมีคณะผู้บริหารโรงเรียนในเขตคุณภาพบางคล้า 8 คณะข้าราชการครู ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง
หัวข้อข่าว : โรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง ได้รับรางวัลชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิง "ทุ่งศุขลาคัพ"

     วันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายรุ่งอรุณ พึ่งเกษม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแปลงไผ่-ขุนคลัง พร้อมด้วย นายสมพร ไทรศาศวัต ผู้ฝึกสอน และคณะนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิง รุ่น 14 ปีของโรงเรี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาคณิตศาสตร์

     วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาคณิตศาสตร์ โดยคุณครูสุรีฉาย บุญวงค์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และระดั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว :  ร่วมแสดงในงาน "สืบสานประเพณีของดีท่าตะเกียบ  สักการะเจ้าพ่อเขากา  นำพาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์"

     วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ร่วมงาน "สืบสานประเพณีของดีท่าตะเกียบสักการะเจ้าพ่อเขากา  นำพาท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์" โดยนำนักเรียนไปร่วมการแสดงสืบสานวัฒนธร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 29 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาภาษาไทย

     วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาภาษาไทย โดยคุณครูมินตา เชื้อวงค์ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และระดับชั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : โครงการ “โรบินสัน สานฝันให้น้องปีที่ 10”

     วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2561 บริษัทโรบินสัน ไลฟสไตล์ ฉะเชิงเทรา ได้เดินทางมามอบทุนการศึกษาให้แก่โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ในโครงการ “โรบินสัน สานฝันให้น้องปีที่ 10” จากการเขียนเรียงควา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี ๒๕๖๑

     วันศุกร์ที่ 12 มกราคม 2561 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำโดยนายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดทุ่งยายชีตัดสูทเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ และความเป็นเอกภาพ ในการปฏิบัติงานให้กับคณะครู บุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาและเครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัดทุ่งยายชี

      วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี โดย กำนันทวี สาธุชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัดทุ่งยายชี นางวีณา ศรีมณี ประธานเครือข่ายผู้ปกครอง และดร.......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาวิทยาศาสตร์

     วันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาวิทยาศาสตร์ โดยคุณครูสุพัชตา มันทิกะ ให้กับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ และระด......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 4/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36