ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 12 ท่าน ผู้เข้าชม 289052  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันครู 16 มกราคม 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นำโดยผอ.ปาณภัช ยันตะพลา พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนวัดแสนภุมราวาส เข้าร่วมงานวันครู ณ หอประชุมอำเภอราชสาส์น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ

     วันที่ 13 มกราคม โรงเรียนวัดแสนภุมราวาส ได้จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ นำโดย ผอ.ปาณภัช ยันตะพลา ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : งานวันครูอำเภอแปลงยาว ประจำปี 2560

     วันที่ 16 มกราคม 2560 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) นำคณะครูและบุคลาการทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมงานวันครูของอำเภอแปลงยาว ณ โรงเรียนแปลงยาวพิ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ปี 2560 โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)

     วันที่ 13 มกราคม 2560 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน วัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 โดยมีนายรัฐสภา นพเกต กำนันตำบลหัวสำโรง เป็นประธานในพิธี......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : เยาวชนดีเด่น นำชื่อเสียงสู่ประเทศชาติ ปี 2560

     วันที่ 11 มกราคม 2560 นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) พร้อมด้วยคณะครู ผู้ปกครอง นำ ด.ช พีรพงศ์ สุดโธ นักเรียนชั้น ม.3 เข้าเยี่ยมคารวะรับรางวัลเด็ก แ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : วันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๐

     วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งช......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : อบรมเชิงปฏิบัติการภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย

      วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และเครือข่ายผู้ปกครองได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการภา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมตักบาตรถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

     วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๕๙ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เครือข่ายผู้ปกครองและนักเรียน ร่วมกันตักบาตร และปลูกต้น......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : นายอำเภอแปลงยาวมอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน Science Show โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง)

     เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2560 เวลา 09.00 น. นางสาวสลาลีวรรณ ทัพทวี นายอำเภอแปลงยาว มอบใบประกาศเกียรติคุณให้กับนักเรียน และคุณครู ผู้ฝึกสอน กิจกรรมการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ระดับ ป.4-ป.6 ของ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 11 มกราคม 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : ลูกเสือจิตอาสา เพื่อพ่อหลวง

     เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ นายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการ โรงเรียนวัดหัวสำโรง (ศรีราษฎร์บำรุง) นำลูกเสือจิตอาสา จำนวน ๘ คน เข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในงาน พระราชพิธีพระ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 30 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดหัวสำโรง(ศรีราษฎร์บำรุง)
หัวข้อข่าว : กีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด นักเรียนอำเภอแปลงยาว ครั้งที่ 36

      เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2559 นำโดยนายพิทักษ์ เมฆอรุณ ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษานำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเยาวชน ต้านยาเสพติด นักเรียนอำเภอแป......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โสภา
หัวข้อข่าว : โครงการลิคิโทมิ จิตอาสาพัฒนา

     บ.ลิคิโทมิ เวลโก บางปะกง มาสร้างรั้ว ซ่อมอาคาร เทพื้นทางเดิน ติดพัดลมระบายอากาศมอบทุนการศึกษา 20 ทุนและอื่น ๆ อีกมากมาย ขอบคุณ คุณตู่และเจ๊กเล็กผู้คัดสรรโรงเรียน ขอบคุณรองกรรมกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : พิธีราชสดุดี ในวันวชิราวุธ

     โรงเรียนบ้านท่ากลอยจัดพิธีราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เนื่องในวันวชิราวุธ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : ประชุมเชิงปฏิบัติการการเงินและพัสดุโรงเรียน

     ท่าผอ.มะลิ ลือตระกูลประวัติ ผู้อำนวยการตรวจสอบภายใน เป็นวิทยากรอบรมการเงินและพัสดุโรงเรียน ให้กับครูในเขตคุณภาพ ๑๖และ๑๗ อ.ท่าตะเกียบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพฤหัสบดีที่ 1 ธันวาคม 2559 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนวัดทุ่งยายชี ถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว

     เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชาลูกเสือลูกเสือ-เนตรนารีร่วมกิจกรรมถว......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 8/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36