ข่าวสารการศึกษาเครือข่ายโรงเรียน e-Network
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2

[ค้นข่าว] [เข้าระบบ] [สมัครสมาชิก]
[เครือข่าย e-network]
[เครือข่าย e-news] [คู่มือ e-networks] [หลักการเขียนข่าว] [Home]
ผู้ใช้งาน 17 ท่าน ผู้เข้าชม 308825  ครั้ง

อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

     วันที่ 26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดย นายมานิตย์ไว สีประสง เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีและมอบเกียรติบัตรให้แก่นักเรียนที่......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 27 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ
หัวข้อข่าว : ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด

     นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ(ชิตประชาสรรค์) คณะครู นักเรียน นายชัุยพร อุไร นายก อบต.เสม็ดเหนือ ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ต.เสม็ดเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก

     วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านท่ากลอย (ทรพย์กมลประชาสรรค์)ได้จัดกิจกรรม เดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ของทุกปี ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :บ้านท่ากลอย
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันสุนทรภู่ โรงเรียนบ้านท่ากลอย

     วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ โรงเรียนบ้านท่ากลอย(ทรัพย์กมลประชาสรรค์) ได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ เพื่อน้อมรำลึกถึงท่านสุนทรภู่ กวีเอกของโลก ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันศุกร์ที่ 23 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ตรวจสุขภาพนักเรียนประจำปี 2560

     วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 10.00 น. คณะแพทย์จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งพระยา ได้มาตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 โดยมีการตรวจร่างกาย ตรวจ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : อบรมคุณธรรม จริยธรรม ค่ายพุทธบุตร

      โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์จัดอบรมคุณธรรมจริยธรรมค่ายพุทธบุตรในวันที่ 14-17 มิถุนายน 2560 ณ วัดไทรทอง โดยเชิญพระวิทยากรจากวัดพนมพนาวาสมาให้ความรู้ คือพระอาจารย์ฐานันดร จนฺทโชโต พ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู กิจกรรมวันสุนทรภู่ กิจกรรมวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชี พร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีกา......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : โรงเรียนต้นแบบการสหกรณ์ และร่วมจัดนิทรรศการวันสหกรณ์นักเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

     วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีพร้อมด้วยคุณครูสุรีฉาย บุญวงค์ คุณครูมินตา เชื้อวงค์ และกรรมการสหกรณ์นักเรียน รับรางวั......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 19 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนวัดทุ่งยายชี
หัวข้อข่าว : วันงดสูบบุหรี่โลก ๒๕๖๐

     วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ นำโดย ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งยายชีพร้อมด้วยคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก ปี ๒๕๖......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : รณรงค์ลูกน้ำยุงลาย 2560

     วันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ลูกน้ำยุงลาย ในหมูบ้านอ่างตะแบก เพื่อป้องกันโรคไข้เลือดออกที่มียุงลายชุกชุมในฤดูฝน โดยนักเรียน......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : เลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560

     วันพฤหัสบดีที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 13.30 น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดกิจกรรมการเลือกตั้งประธานสภานักเรียนประจำปีการศึกษา 2560 โดยการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เป็นการส่งเสริมผู้เรียนให้เ......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : พิธีไหว้ครู2560

     วันที่ 8 มิถุนายน 2560 เวลา 09.00 น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้จัดกิจกรรมพิธีไหว้ครู นำโดย นายมานิตย์ไว สีประสงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้อมคณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เพื......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ประชุมผู้ปกครอง2560

     วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 15.30 น. โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้ประชุมผู้ปกครองนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนนายมานิตย์ไว ส......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก
หัวข้อข่าว : ไข่เค็มโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

     กิจกรรมการทำไข่เค็มสูตรใหม่ จากนักเรียนโรงเรียนบ้านอ่างตะแบกในกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ วัตถุดิบจากโรงเรียนคือไข่เป็ดที่เหลือจากการประกอบอาหารกลางวัน นำมาถนอมอาหาร......
อ่านข่าวต่อ....
อ่านข่าวต่อ....วันจันทร์ที่ 12 มิถุนายน 2560 : ผู้ส่งข่าว :โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์
หัวข้อข่าว : กิจกรรมวันไหว้ครู 2560

     โรงเรียนไทรทองอุปถัมภ์ จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ในวันที่ 8 มิถุนายน 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของครู โดยมีคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพียงกัน......
อ่านข่าวต่อ....

กำลังแสดงหน้าที่ <- 9/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 >>

[เข้าสู่ระบบ] สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062 chachoengsao_2@windowslive.com

©พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง V.01-2558-Utf8 เว็บไซต์ สพม.36