[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


ลงนาม MOU ยกระดับผล ONET

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยกา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันแม่แห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์เป็..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันภาษาไทย

วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยกา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีวางพานพุ่มเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ เป็น..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


โครงการแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว.จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีหล่อเทียนพรรษา

วันพุธที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ.2561 โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ (ชิตประ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ประชุมใหญ่สมาคมอำเภอบางคล้า

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2561 นายพรชัย ดาวรรณา รองผู้อำนว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมรั้วสดใส ห่างไกลยาเสพติด

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายปานเทพ ภักดีอุทธรณ์ รั..... อ่านข่าวต่อ....