[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ( 25 พฤศจิกายน วันวชิราวุธ)

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ กองลูกเสือโร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ระดับเขตคุณภาพการศึกษา

วันอังคารที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. เขตคุณภาพการศ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมโครงการลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

วันพฤหัสบดีที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ น. โรงเรียนวั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วิทยากรการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน

เมื่อวันเสาร์ที่22กันยายน 2561 คณะครูโรงเรียนบ้านหนองปร..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การประชุมวิชาการ และกีฬาบุคลากรสัมพันธ์

วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561 นายสมชาย มะลิซ้อน ผู้อำนวยการ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


มอบทุนการศึกษา

วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น. นายมานิตย์ไว สีประส..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีตั้งเสาเอกสร้างหลังคาคลุมลานเอนกประสงค์

วันที่10 สิงหาคม 2561 เวลา 9.09 น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้จั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันแม่แห่งชาติประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 10 สิงหาคม 2561 เวลา 7.30 น.โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก ได้จั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษา

วันที่ ๒๖ กรกฏาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๓๐น. นายมานิตย์ไว สีประสง..... อ่านข่าวต่อ....