[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมค่ายลูกเสือ-นารี สามัญรุ่นใหญ่ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

วันที่ ๖-๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมค่ายลูกเสือสามัญ และสำรอง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี

วันที่ ๖-๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมสอนเสริมเพิ่มความรู้วันเสาร์ วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โรงเรียนวัดทุ่งยายชี จัดกิ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันมาฆบูชา

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


พิธีมอบเกียรติบัตร ปีการศึกษา 2560

นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเห..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


เสม็ดเหนือเกมส์

นายธงชัย นพฤทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่กา..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันมาฆบูชา

นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเห..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


ลงนาม MOU โครงการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดฉะเชิงเทรา

วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายวิสูตร เจริญว..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมค่ายความรู้สู่อาเซียน

นางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเห..... อ่านข่าวต่อ....