[เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news] [ ดูทั้งหมด] [ ส่งข่าว]

คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมวันคริสต์มาส

วันอังคารที่26ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านท่ากลอยได้จัดกิจ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


คณะผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษาและพัฒนาโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันที่ 16 - 17 ธันวาคม 2560 คุณธงชัย คุณชลธิชา พุ่มบ้านเช่า แ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


วันพ่อแห่งชาติ ปรจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อำน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมมอบทุนการศึกษาและการอบรมนักบินน้อย สพฐ.

วันที่ ๒๕  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธน..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


กิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคี ระดมทรัพยากรเพื่อสร้างโดมอเนกประสงค์

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้อ..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


การออกกิจกรรม CSR ของบริษัท CPF ณ โรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันพุธที่ 6 ธันวาคม 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้ต้อนรั..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


อบรมดับเพลิงโรงเรียนบ้านอ่างตะแบก

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนบ้านอ่างตะแบกได้รับค..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


สอบนักธรรมน้อย

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู..... อ่านข่าวต่อ....


คลิกอ่านข่าวต่อ....


นิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ดร.พิสิษฐ์ ศุภวัฒน์ธนบดี ผู้..... อ่านข่าวต่อ....