TO BE NUMBER ONE
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 


               วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ มอบหมายให้ นางสาวขนิษฐา ส่องแสงจันทร์ นักวิชาการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE จังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปี ๒๕๖๑ และรับใบประกาศเกียรติคุณที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงาน TO BE NUMBER ONE โดยมีนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธี นายแพทย์ปรารถนา ประสงค์ดี นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่การดำเนินงาน เพื่อให้สมาชิก TO BE NUMBER ONE แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ร่วมกันในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด และให้เยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE ได้มีการแสดงออกที่ถูกต้องและรู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดการขยายเครือข่ายชมรมทั้งในสถานศึกษา และชุมชน ในการนี้โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ โรงเรียนวัดเกาะแก้วเวฬุวัน โรงเรียนบ้านห้วยหิน (อำเภอสนามชัยเขต) ได้นำนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมและรับมอบใบประกาศเกียรติคุณบัตร ในครั้งนี้ ณ อาคารราชนครินทร์ ชั้น ๕ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ จังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1272 วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 247898 ครั้ง Your IP Address is 54.145.103.69
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/128 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า