การแข่งขันวิชาการ ระดับนานาชาติ
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑
 


               วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๑ นายพรชัย ดาวรรณา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานการดำเนินการโครงการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล โครงการย่อยการพัฒนาความสามารถทางวิชาการของนักเรียนผ่านกระบวนการแข่งขันทางวิชาการระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่เวทีโลก เป็นการส่งเสริมวัฒนธรรมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อยกระดับความสามารถของนักเรียนให้ก้าวสู่ความเป็นสากล โดยมีนักเรียนสมัครเข้าร่วมโครงการจำนวน ๒๖๗ คน วิชาคณิตศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๔๗ คน วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา จำนวน ๑๒๐ คน โดยดำเนินการสอบ ณ สนามสอบโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ในการนี้ได้รับการสนับสนุนการดำเนินการสอบจาก นายมนตรี บุญดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ)นายสุมิตร คชรัตน์ ครูชำนาญการพิเศษโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) ดำเนินโครงการโดยกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1089 วันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 239592 ครั้ง Your IP Address is 54.83.81.52
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/112 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า