ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET
 


               วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินการสอบ Pre –O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเป็นระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงได้ กำหนดการทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นในวันอังคารที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน ๕ คณะ โดยคณะของว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ในการนี้ นายทองหล่อ เฉยสวัสดิ์ ประธานกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือ และนางเจือศรี พูนพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเสม็ดเหนือให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมสนามสอบ
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1093 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 239589 ครั้ง Your IP Address is 54.83.81.52
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 19 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/112 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า