ตรวจเยี่ยมสนามสอบ Pre O-NET
 


               วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๑ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ดำเนินการสอบ Pre –O-NET นักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ มีนโยบายในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมในการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๓-๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เพื่อให้ทุกโรงเรียนได้ดำเนินงานพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอย่างเป็นระบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จึงได้ กำหนดการทดสอบ Pre O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ขึ้นในวันอังคารที่ ๙ – ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจเยี่ยมสนามสอบ จำนวน ๕ คณะ โดยคณะของนายจักรพงษ์ แซ่คู รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนายมาโนช โคมเดือน ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่แทน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ตรวจเยี่ยมสนามสอบ ณ โรงเรียนโคกหัวข้าว และโรงเรียนบ้านเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1094 วันพุธที่ 10 มกราคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 16 ท่าน
จำนวนผู้ชม 254856 ครั้ง Your IP Address is 54.92.163.105
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/139 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า