ค่ายลูกเสือ- เนตรนารี
พนมสารคาม ๕
 


               วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรพงษ์ แซ่คู รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานเปิดกิจกรรมค่ายพักแรมลูกเสือ เนตรนารีสามัญ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕ พนมสารคาม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ โดยมีนายพัฒน์สมวงศ์ นิลพัทธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองเสือ ประธานเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๕ เป็นผู้กล่าวรายงาน ในการอบรมครั้งนี้มีลูกเสือ เนตรนารีสามัญ จาก ๘ โรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษา จำนวน ๑๓๖ คน คณะวิทยากรจำนวน ๓๕ คน ซึ่งกิจการลูกเสือเป็นกิจการที่มีเจตนารมณ์และความมั่งมั่นที่มุ่งเน้นในเรื่องของระเบียบและวินัย เป็นการเสริมสร้างให้สมาชิกได้ฝึกฝนให้ปฏิบัติกิจกรรมร่วมกันเป็นหมู่คณะ มีความสามัคคี และช่วยเหลือเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ซึ่งกันและกัน รู้จักการเป็นผู้นำ และผู้ตามที่ดี เป็นผู้มีคุณธรรมดีงาม เพื่อที่จะเติบโตเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภาพของชาติบ้านเมืองต่อไป ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนสุวรรณคีรี อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1138 วันอังคารที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 3 ท่าน
จำนวนผู้ชม 258010 ครั้ง Your IP Address is 54.167.15.6
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/143 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า