อบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่
 


               วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือ ผู้กำกับลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ขั้นความรู้ชั้นสูง โดยนายพรชัย ดาวรรณา รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมกับชมรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ยุวกาชาด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ได้ตระหนักถึงความสำคัญและประโยชน์ของกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี ต่อการพัฒนาเด็กและเยาวชน จึงได้จัดการอบรมขึ้น เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความรู้ ความเข้าใจหลักสูตร วิธีการ และพิธีการทางลูกเสือ เพื่อพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สามารถวางแผนการฝึกอบรมและบริหารงานในกองลูกเสือสามัญได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปบูรณาการการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนมีระเบียบวินัย มีคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ครูและบุคลากรทางการศึกษามีวุฒิทางลูกเสือสูงขึ้น กำหนดการฝึกอบรมระหว่างวันที่ ๒ – ๙ เมษายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลุกเสือชั่วคราวโรงเรียนวัดนาเหล่าบก อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยทีมวิทยากรจากข้าราชการบำนาญ ผู้บริหารสถานศึกษา และข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ และจากต่างสังกัด
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1197 วันจันทร์ที่ 2 เมษายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 258212 ครั้ง Your IP Address is 52.91.90.122
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 12 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 4 ธันวาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/143 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า