ค่ายลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒
 


               วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายพรชัย ดาวรณา รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีนายอาคม ยิ้มเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งตาสา เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การฝึกอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด เพื่อให้ลูกเสือ – เนตรนารี ซึ่งเป็นเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจถึงภัยอันตราย และความเสี่ยงต่อยาเสพติด เกิดองค์ความรู้ในอันที่จะป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ในการอบรมครั้งนี้มีคณะวิทยากรจำนวน ๔๐ คน ลูกเสือ – เนตรนารี จำนวน ๑๖๐ คน ซึ่งเป็นนักเรียนในสังกัดเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ กำหนดอบรมระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านมาบนาดี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1256 วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 255209 ครั้ง Your IP Address is 54.80.87.166
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/139 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า