อบรมยกระดับคุณภาพการศึกษา
เขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒
 


               วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับคุณภาพการศึกษา (อ่านออกเขียนได้ ๑๐๐ %) ให้กับผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๓ ของโรงเรียนในเขตคุณภาพการศึกษาที่ ๑๒ จำนวน ๙ โรงเรียน โดยมีนายวิลาศ คำภาวงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคกตะเคียนงาม เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้ครูผู้สอนได้ตระหนักเห็นความสำคัญและรับผิดชอบในการเร่งรัดให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้และสื่อสารได้อย่างยั่งยืน เพื่อให้เด็กนักเรียนทุกคนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามนโยบายของรัฐบาล โดยผ่านกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านมาบนาดี อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา (ศศิภรณ์ อิ่นภา ภาพ / ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ ข่าว)
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1262 วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 1 ท่าน
จำนวนผู้ชม 251082 ครั้ง Your IP Address is 54.224.108.238
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 15 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 10 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 7 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 6 สิงหาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/133 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า