ประชุมสภากาแฟ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 


               วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ พร้อมด้วยนางนัฐพร วิเวกชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ ร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือเพื่อการพัฒนาองค์การและการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (สภากาแฟ) โดยนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานการประชุม และพลตรีวรยุทธ แก้ววิบูลย์พันธุ์ ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ ๑๑ กล่าวพบปะมอบนโยบายราชการด้วย ในการประชุมครั้งนี้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงยุติธรรม และมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ร่วมกันเป็นเจ้าภาพ โดยมีวัตถุประสงค์ให้บุคลากรของจังหวัดฉะเชิงเทราได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ทักษะ ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีในการทำงานอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ของหน่วยงาน ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายชาธิป รุจนเสรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้นำท้องถิ่น ข้าราชการทหาร ข้าราชการตำรวจ ณ ห้องสัมมนาคารบางปะกง ปาร์ค มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1264 วันพุธที่ 13 มิถุนายน 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 255206 ครั้ง Your IP Address is 54.80.87.166
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 17 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 12 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 10 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 9 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/139 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า