ประชุมจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 


               เมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และบรรยายพิเศษ ตามโครงการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยดร.กวินทร์เกียรติ นนธ์พละ ศึกษาธิการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิด และบรรยายพิเศษ เรื่องแนวทางการจัดทำแผนงานโครงการเพื่อเสนอของบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ในการอบรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทุกภาคส่วนการศึกษามีส่วนร่วมในการจัดทำแผนบูรณาการด้านการศึกษาของจังหวัดฉะเชิงเทรา และเพื่อจัดทำข้อเสนองบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ อบรมในระหว่างวันที่ ๒ – ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ณ บ้านอยู่เป็นสุข (ร้านอาหารครัวอิ่มสุข) ตำบลคลองจุกเฌอ อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้บริหารหน่วยงาน ศึกษานิเทศก์ และบุคลากรที่รับผิดชอบการจัดทำแผนงานโครงการของหน่วยงานทางการศึกษาในจังหวัดฉะเชิงเทรา (ศศิภรณ์ อิ่นภา ภาพ/ ปรียาภรณ์ โอสถานนท์ ข่าว)
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1288 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 6 ท่าน
จำนวนผู้ชม 256941 ครั้ง Your IP Address is 54.92.193.89
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/141 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า