ร่วมพิธีสักการะ พระยาศรีสุนทรโวหาร
(น้อย อาจารยางกูร)
 


               วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๗.๐๐ น. ว่าที่ร้อยตรีสุพจน์ บุญยืน รองผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะข้าราชการในสังกัด ร่วมวางพวงมาลัยดอกไม้สดสักการะ พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด และคล้องพวงมาลัยสักการะ และกล่าวสดุดี นายจิตติน ตั้งกงพานิช ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา กล่าวรายงาน สืบเนื่องจากประเพณีท้องถิ่นของจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมากำหนดให้ วันที่ ๕ กรกฎาคม ของทุกปี ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) เป็นวันสักการะพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ผลงานของท่าน ท่านเป็นปราช์ญทางด้านการศึกษา เป็นผู้แต่งตำราเรียนชุดแรกของไทย ซึ่งในสมัยนั้น เรียกว่า “แบบเรียนหลวง” ที่เราคุ้นเคยกันดี ได้แก่ หนังสือมูลบทบรรพกิจ วาหนิติ์นิกร อักษรประโยค สังโยคพิธาน ไวพจน์พิจารณ์ และพิศาลการันต์ ตลอดจนหนังสือกวีนิพนธ์ที่มีคุณค่าอีกหลายเรื่อง และผลงานสำคัญที่ทรงคุณค่า ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นแม่กลองตรวจโคลงบรรยายประกอบรูปภาพเรื่อง “รามเกียรติ์” รอบระเบียงพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เมื่อครั้งกรุงรัตนโกสินทร์ครบรอบ ๑๐๐ ปี ถือได้ว่าท่านเป็นปูชนียบุคคลของชาติ ที่สมควรได้รับการยกย่องเชิดชูอย่างยิ่ง แม้ท่านจะล่วงลับไปนานแล้วก็ตาม ในงานนี้นางเนตรชนก คำดี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา พร้อมคณะเหล่าการชาดจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมพิธีวางพวงมาลัยด้วย ภายในงานมีพิธีสงฆ์ และการขับเสภาผลงานของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชลธิชา นิสัยสัตย์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์ ณ บริเวณอนุสาวรีย์พระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา ผู้ร่วมพิธีประกอบด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ นักเรียน นักศึกษา ประชาชน และผู้มีเกียรติ
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1289 วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 8 ท่าน
จำนวนผู้ชม 256943 ครั้ง Your IP Address is 54.92.193.89
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/141 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า