พิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์
ชั้นต่ำกว่าสายสะพาย
 


               วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นต่ำกว่าสายสะพายและเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี ๒๕๖๐ ต่อหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้แก่ผู้บริหารโรงเรียน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ที่ได้รับพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๑๒๓ สำรับ/ดวง ณ ห้องประชุม ๑ สพป. ฉะเชิงเทรา เขต ๒ โดยนายวิสูตร เจริญวงษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี และกล่าวให้โอวาท พร้อมแสดงความชื่นชมยินดีกับผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเหรียญจักรพรรดิมาลาในครั้งนี้ ซึ่งถือว่าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นของพระมหากษัตริย์ทรงสร้างขึ้น สำหรับพระราชทานแก่ผู้กระทำความดี ความชอบ เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ ศาสนา และประชาชน เป็นสิ่งที่มีคุณค่าเป็นบำเหน็จตอบแทนในการทำคุณงามความดี และการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุสาหะ ประพฤติดี มีความซื่อสัตย์เอาใจใส่ต่อหน้าที่ ถือเป็นสิ่งมีคุณค่าและเป็นสิริมงคลแก่วงศ์ตระกูลของผู้ได้รับพระราชทานทุกคน ดังนี้ ๑. ข้าราชการที่ดี ต้องเป็นข้าของแผ่นดิน ที่จะต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ๒. มีหน้าที่ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองไม่ว่าสาขางานใดก็ตาม ให้ปฏิบัติด้วยความจริงใจ ๓. มีคุณธรรม จริยธรรม มีความรักความศรัทธา มีความเชื่อที่จะเป็นคนดี กระทำความดี เกิดความเจริญงอกงามนั่นคือจิตใจงาม ๔. มีจรรยาบรรณ คือ พฤติกรรมที่แสดงออกตามวิชาชีพ มีจรรยาบรรณต่อตนเอง จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณต่อเพื่อนร่วมงาน และจรรยาบรรณต่อสังคม ย่อมจะทำให้วงการศึกษามีความเจริญก้าวหน้า และขอให้รักษาคุณงามความดีนี้ไว้ตลอดไป
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1291 วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 4 ท่าน
จำนวนผู้ชม 256939 ครั้ง Your IP Address is 54.92.193.89
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/141 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า