อบรมโรงเรียนคุณธรรม สพฐ.
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
 


               วันที่ 7 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ "หลักสูตรวิทยากรแกนนำโรงเรียนคุณธรรม สพฐ. โดยนายมาโนช โคมเดือน ผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลผอ.กลุ่มนิเทศติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่ง สพฐ. ได้จัดสรรงบประมาณในการอบรมผู้บริหารโรงเรียน และครูผู้รับผิดชอบโรงเรียนเครือข่ายคุณธรรม ให้เป็นวิทยากรต้นแบบในการทำโครงงานคุณธรรม สพฐ. การจัดกิจกรรมเกี่ยวกับโรงเรียนคุณธรรม ตามแนวทางมูลนิธิยุวสถิรคุณ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม เพื่อนำไปถ่ายทอดให้แก่ครู และนักเรียนในสังกัด อันส่งผลให้นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๐ การอบรมครั้งนี้นายทรงศักดิ์ พิทักษ์มงคล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ เป็นวิทยากรหลัก พร้อมคณะทีมวิทยากรประจำกลุ่ม โดยแบ่งกลุ่มดังนี้ การเรียนรู้วิธีการค้นหาคุณธรรมอัตลักษณ์ การสร้างความดีด้วยโครงงานคุณธรรม และการเขียนโครงงานคุณธรรม ณ หอประชุมโรงเรียนวัดท่าเกวียน (สัยอุทิศ) อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1293 วันจันทร์ที่ 9 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 13 ท่าน
จำนวนผู้ชม 252858 ครั้ง Your IP Address is 54.80.219.236
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 21 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 20 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 19 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 17 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 14 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันอังคารที่ 11 กันยายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/136 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า