การจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒
 


               วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เป็นประธานพิธีเปิดโครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับข้าราชการครู ประจำปี ๒๕๖๑ โดยนายชูชาติ แพน้อย ที่ปรึกษาหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ตระหนักถึงความร่วมมือ และการมีส่วนร่วมในการยกระดับคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งแนวทางการจัดกิจกรรมทางดาราศาสตร์ตามตัวชี้วัด และสาระการเรียนรู้แกนกลาง กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) จึงได้ดำเนินการจัด “ โครงการส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์สำหรับข้าราชการครู ประจำปี ๒๕๖๑” เพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับความรู้ และทักษะดาราศาสตร์พื้นฐาน เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ทางดาราศาสตร์สำหรับผู้เรียน ให้กับการ โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ ซึ่งกำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ ๑๑ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยแบ่งเป็น ๓ รุ่น รุ่นละ ๑ วัน กิจกรรมประกอบด้วยการจัดการเรียนรู้ดาราศาสตร์ในท้องฟ้าจำลอง โดยใช้นิทรรศการและโครงสร้างพื้นฐานของหอดูดาว และการฝึกภาคปฏิบัติการใช้กล้องโทรทรรศน์รูปแบบต่าง ๆ การสังเกตการณ์ดวงอาทิตย์ เฟสของดวงจันทร์ การย่อส่วนระบบสุริยะ การสร้างแบบจำลองดาวหาง และการสังเกตวัตถุท้องฟ้า ณ หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา ฉะเชิงเทรา
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1295 วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 5 ท่าน
จำนวนผู้ชม 256947 ครั้ง Your IP Address is 54.92.193.89
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/141 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า