ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ
จังหวัดฉะเชิงเทรา
 


               วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นายวิสูตร เจริญวงษ์ ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา นำคณะรอง ผอ.สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ผู้อำนวยการกลุ่ม ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้อำนวยการโรงเรียน นำคณะนักเรียนร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ โดยพลเอก สุรัตน์ วรรักษ์ เลขานุการมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นประธานในพิธี พันเอกธวัชชัย วรรณดิลก รองเสนาธิการกองกำลังบูรพา กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อเทิดพระเกียรติ ถวายความจงรักภักดี และสนองพระราชเสาวนีย์ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า สร้างความชุ่มชื้นให้กับผืนดิน ให้มีความอุดมสมบูรณ์ และเพื่อให้คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้แบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน โดยเปลี่ยนทัศนคติของราษฎรจาก “ผู้บุกรุกทำลาย เป็นผู้ดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากป่าอย่างยั่งยืน” โดยบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชน มีส่วนร่วม ในการรณรงค์เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าต้นน้ำ ซึ่งนายสุวิทย์ คำดี ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา ร่วมกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ และร่วมต้อนรับประธานในพิธีด้วย ภายในกิจกรรมมีพิธีมอบพันธุ์กล้าไม้ให้กับผู้แทนมวลชน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ และกลุ่มมวลชน กิจกรรมการปลูกป่า ปล่อยสัตว์ป่าคืนสู่ธรรมชาติ การจัดนิทรรศการ บริเวณป่าเขายายหมาน้อย ตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยกองกำลังบูรพา ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ จังหวัดฉะเชิงเทรา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการตำรวจ จิตอาสา ประชาชน และสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ นำคณะครู และนักเรียน ร.ร.บ้านหนองขาหยั่ง ร.ร.บ้านหนองคอก ร.ร.บ้านท่ากลอย ร.ร.บ้านทุ่งส่าย ร.ร.บ้านร่มโพธิ์ทอง และ ร.ร.บ้านกรอกสะแก ร่วมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ในครั้งนี้
          
          
 

ข่าวย่อย
          

 


ฉบับที่ 1297 วันพฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2561 จำนวนผู้ใช้งาน 2 ท่าน
จำนวนผู้ชม 256937 ครั้ง Your IP Address is 54.92.193.89
          
 


          

 
          
          

 

 


สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เลขที่ 209/1 หมู่ 3 ตำบลเกาะขนุน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา 24120
โทร.0-3855-4062,0-3855-1456 ต่อ 11 แฟกซ์ 0-3855-4062
@พัฒนาโปรแกรมโดย ดร.อภิวัฒน์ กันศรีเวียง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สพม.36

[คลิกที่นี่เข้าสู่ระบบเข้าสู่ระบบ ] [เครือข่าย e-network] [เครือข่าย e-news]
ระบบ E-News
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพฤหัสบดีที่ 15 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันพุธที่ 14 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
คลิกอ่านข่าวต่อ....ฉบับ : วันศุกร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2561

อ่านข่าวต่อ....
กำลังอยู่หน้าที่ 1/141 แสดงจำนวน 10 รายการ/หน้า