ชื่อเอกสาร : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่องประกวดราคาซื้อระบบปฏิบัติการ (Operaying System) พร้อม Appliction สำหรับโรงเรียนโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...