ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งยายชี เรื่อง ประกาดราคาจ้างอาคารเรียน สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๔ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง บันได ๒ ข้าง (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...