ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนวัดธารพูด (ประพันธ์ ทับ ประชาสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
  ประกาศลงหน้า เว็บไซด์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...