ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนวัดธารพูด (ประพันธ์ ทับ ประชาสรรค์) เรื่อง ประกวดราคาจ้างอาคารเรียนแบบ สปช.๑๐๕/๒๙ ปรับปรุง ๒ ชั้น ๑๐ ห้องเรียน ใต้ถุนโล่ง (๓๐.๒๒.๒๓.๐๔) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
           ประกาศลงหน้า เว็บไซด์ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒                      วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๙
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...