ชื่อเอกสาร : ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำหรับใช้ในการดำเนินงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...