ชื่อเอกสาร : ประะกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน, เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน, Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์, กล้องถ่ายถาพนิ่ง, เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม)
ประะกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

๒. เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คสำหรับงานสำนักงาน

๓.Active borad พร้อมโปรเจคเตอร์

๔. กล้องถ่ายถาพนิ่ง ระบบดิจิตอล

๕.เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก


ประกาศ ณ วันที่ ๒๐  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...