ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนบ้านหนองปลาไหลราษฎร์บำรุง เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา) / ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.๑ ข จำนวน ๒ หลัง)
๑. ก่อสร้างลานกีฬาอเนกประสงค์ (แบบกรมพลศึกษา)
๒. ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารแบบ ป.๑ ข จำนวน ๒ หลัง)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...