ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช. ๒๐๓/๒๗
ประกาศโรงเรียนบ้านสุ่งเจริญ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างบ้านพักครูแบบ สปช. ๒๐๓/๒๗

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...