ชื่อเอกสาร : ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากระดาน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.๑ ข (ดีดขั้น ๒ ชั้น) ๔ ห้องเรียน และบ้านพักครู แบบองค์การ สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๗ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) *๙ มกราคม ๒๕๖๑*
ประกาศโรงเรียนบ้านท่ากระดาน เรื่อง  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนแบบ ป.1 ข (ดีดขั้น 2 ชั้น) 4 ห้องเรียน และบ้านพักครู แบบองค์การ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2517 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) *9 มกราคม 2561*

ประกาศ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...