ชื่อเอกสาร : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา / ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน) *๓๐ มกราคม ๒๕๖๑*
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ซื้อระบบคอมพิวเตอร์เพื่อการเรียนการสอนของสถานศึกษา

2. ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน *30 มกราคม 2561*

ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...