ชื่อเอกสาร : ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต ๒ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง / ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน) *๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑*
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2
เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

1. ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง

2. ระบบปฏิบัติการพร้อมโปรแกรมสำนักงาน *2 กุมภาพันธ์ 2561*

ประกาศ ณ วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...