ชื่อเอกสาร : แบบ ๒ พนักงานราชการ ธค. ๕๕
แบบ ๒ พนักงานราชการ ต.ค.-ธ.ค. ๕๕
หลักฐานการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากของข้าราชการและลูกจ้างประจำ สพป.ฉะเชิงเทรา เขต ๒ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๕
เอกสารประกอบ 1
 
กลับไปหน้าก่อน...