ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 7 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 232855 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายสยาม สุริยจันทร์
ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคลนายอดิศักดิ์ สงกรานต์
นิติกรชำนาญการพิเศษนายนำพล รมพิพัฒน์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางณิชาภา วิบูลย์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางอังสุมารินทร์ สืบสอาด
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษนางสุมาลี สุริยะ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสมทรัพย์ สิงห์ขร
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนางสาววราภรณ์ ชมเจริญ
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการนายศรัณยพงษ์ เนตรสมานนท์
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการนางสาวอรอนงค์ ชัยเดช
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน