ขณะนี้มีผู้ใช้งาน 3 ท่าน จำนวนผู้เข้าชม 234494 ครั้ง   
ข้อมูลเธ
ทำเนียบเธ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเทรา เขต 2นายมาโนช โคมเดือน
ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษานายภควัต ตลับเพชร
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางชญาภา อิ่มสำราญ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาวนงลักษณ์ ประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการนางเปรมใจ อิฐอมรชัย
ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษนางสาววรรณวิชญา คำธง
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน